Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Erfarenhetsutbyte om Sambi och digitaliseringen inom vård och omsorg
  https://www.sambi.se/
  Internetstiftelsen tillsammans med Huddinge kommun arrangerar en heldag om samverkan kring digitalisering inom vård och omsorg ur ett kommunalt perspektiv. Vart är vi på väg?
  2017-10-17
 • Erfarenhetsdag kring molnbaserade kontorsprogram och samarbetsplattformar
  Erfarenhetsdag som syftar till att diskutera kommuners möjligheter och risker med molntjänster
  2017-10-10
 • Föreningen Sambruk startar projekt för att underlätta efterlevnad av nya Dataskyddsförordningen 2018 (GDPR)
  Innovationsplattform
  Responsen på vårt septemberutskick, med förslag till samverkan kring förberedelser inför en nya Dataskyddsförordningen har varit positiv och därmed kan vi nu initiera projektets första fas som syftar till att verifiera konceptet och nyttoeffekter. Detta kommer sedan att följas upp med nästa projektfas där vi kommer att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.Projektet kommer att genomföras i samverkan med minst sex av Föreningen Sambruks medlemmar, tillsammans med IBM Svenska AB som tillhandahåller sin öppna utvecklingsplattform.Den initiala projektplaneringsgruppen har nu formulerat den första versionen av Projektplanen och projektkick-off planeras till vecka 42.
  2017-10-06
Facebook

Twitter

Kalender

Oktober 2017
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785