Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Föreningen Sambruks förberedelsearbete inför nya Dataskyddsförordningen
  Dataskyddsförordning 2018
  Föreningens arbete och fokus, med avseende på Dataskyddsförordningens krav, kan delas upp i tre delar; Förstudieprojektet, benämnt "GDPR-inventeringen med AI-stöd", föreningens interna och administrativa system och de operativa system som Föreningen ansvarar för, på uppdrag av Föreningens medlemskommuner
  2017-11-16
 • Ny medlem i Sambruk
  Västra Götalandsregionen
  2017-11-15
 • Sista sessionen i eSams serie av workshops under hösten, där Föreningen Sambruk deltagit
  eSam workshop
  Under hösten har eSam genomfört en workshopserie för att kartlägga och föra konkreta diskussioner om gemensamma behov i offentlig sektor. Syftet är att gemensamt inventera pågående utvecklingsaktiviteter och identifiera vad som behöver göras tillsammans framöver, för att bidra till större samhällsnytta.Föreningen Sambruk har inbjudits att delta i dessa workshops och i tre av de totalt sex sessionerna har vi bidragit med information om Föreningens utvecklingsprojekt, särskilt inriktat på de projekt som har klara beröringspunkter med speciellt intressanta initiativ som identifierats i eSams översiktskarta.
  2017-11-07
Facebook

Twitter

Kalender

Redirect

Konferenser

Skapa nya möjligheter

Broschyr Sambruk 2016
Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785