Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Intryck från DigiGov-konferensen i Kista, den 5-6 december 2017
  DigiGov 2017
  Föreningen Sambruk deltog med monterplats och workshop-deltagare under konferensen ’DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige’
  2017-12-14
 • Digitalt signerade protokoll
  Föreningen Sambruks styrelseledamöter signerar protokoll digitalt
  2017-12-08
 • Etapp 1 i Föreningen Sambruks projekt ’GDPR-inventering med stöd av AI’ framgångsrikt genomförd
  Innovationsplattform
  Vid tisdagens styrgruppsmöte presenterades resultatet från etapp 1. Den genomförda tekniska verifieringen av det s k AI-konceptet, applicerad på verksamhetsdata från Nacka kommun redovisades. De genomförda testerna har fallit väl ut på flera plan, genom att vi verifierat att konceptet kan sättas upp lokalt för alla organisationer som önskar nyttja det och att systemet sedan återkopplar vidareutvecklade utökningsparametrar till en central, gemensam, kunskapsbank.Projektet startar nu upp etapp 2a genom att bjuda in såväl tidigare projektdeltagare som nya intressenter att delta i det fortsatta test- och konceptframtagningsarbetet!
  2017-12-01
Facebook

Twitter

Kalender

Redirect

Konferenser

Skapa nya möjligheter

Broschyr Sambruk 2016
Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785