Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • Digital transformation – hur och till vilken nytta?
  Föreningen Sambruk deltar vid Offentliga Rummet
  Föreningen Sambruks Nätverksdag under Offentliga rummet erbjuder en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.
  2017-04-20
 • Ny medlem i Sambruk
  Kalmar kommun
  2017-04-19
 • Föreningen Sambruk analyserar effekter av och förändrade förutsättningar med avseende på kommande Dataskyddsförordningen
  Ny Dataskyddsförordning 2018
  Den nya Dataskyddsförordningen, som baseras på EU-förordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), träder i kraft i maj 2018. Föreningen Sambruk utvecklar och förvaltar ett antal digitala system och tjänster som berörs av det nuvarande Dataskyddsdirektivet och den nya förordningen. För att säkerställa att Föreningens system också kommer att uppfylla Dataskyddsförordningen, kommer ett särskilt utrednings- och analysuppdrag att genomföras under våren 2017. Två studenter vid Uppsala universitet kommer att genomföra uppdraget inom ramen för kursen Informationssystem C, vid Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala Universitet.
  2017-04-10
Facebook

Twitter

Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785