Sambrusk logotyp, till startsidan

Detta är Sambruk

FixaMinGata - informationsblad till invånare!

Tillsammans skapar vi ett bättre e-samhälle för våra kommuninvånare!


Utvecklingsprojekt — där ett antal kommuner samverkar, eventuellt tillsammans med extern expertkompetens, för att utveckla den kommunala servicen till sina medborgare, t ex genom realisering av nya arbetsrutiner och e-tjänster

Nätverk, seminarier och konferenser — där våra kommunmedlemmar erbjuds goda möjligheter att utbyta erfarenheter, att lära av varandra, dvs att skapa "best practise" utan att behöva uppfinna (och bekosta) hjulet själva, en gång till...

Aktuellt
 • I år har GOW rekordmånga många aktörer – igen – det kommer att bli en supervecka!
  GOW2017
  Mycket glädjande i år är en fortsatt ökning av tvärfunktionella samarbeten, där allt fler aktörer planerar gemensamma arrangemang i olika former; lokala myndigheter, organisationer och företag samlas under samma tak för att möta människor att bli digitala medborgare och möta årets tema:
  • e-tjänster
  • arbete/entreprenörskap
  • cybersäkerhet

  2017-03-24
 • Från MOTtagare till MEDborgare

  Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se
  2017-03-20
 • Kommunträff Öppna data

  Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas
  2017-03-16
Facebook

Twitter

Sambruks trädet

Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785