Sambrusk logotyp, till startsidan

Göran Goldkuhl

Göran Goldkuhl
Professor i informationssystemutveckling vid Institutionen för Datavetenskap, Linköpings Universitet och professor i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköpinglänk till annan webbplats

Mail: goran.goldkuhl@liu.se
Tel: 013-281452 Mobil: 070-552 98 15

Anna Öhrwall Rönnbäck

Anna Öhrwall Rönnbäck
Universitetslektor Industriell ekonomi                     
civ ing, tekn dr
Linköpings Universitet

Mail: anna.ohrwall.ronnback@liu.se
Tel: 013-282584  Mobil: 070 3 11 44 81

Jonas Sjöström

Jonas Sjöström

Fil dr
Universitetslektor i informationssystem, Institutionen för Informatik och media, Uppsala Universitet Forskare i informationssystem, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

Mail: jonas.sjostrom@im.uu.se
Tel: 018-471 77 02  Mobil: 073-817 13 59

Thomas Rosenfall

Thomas Rosenfall

PhD in Industrial Marketing

Universitetslektor inom marknadsföring, strategi och entreprenörskap. Forskar inom öppen data, öppen källkod och affärsmodeller.

Doktorsavhandling- Open Source Vendors' Business Models

Mail: thomas.rosenfall@liu.se
Tel: 013-28 25 23 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785