Sambrusk logotyp, till startsidan

RESONANS guide

Svensk offentlig sektor har stora utmaningar med att etablera en samverkande e-förvaltning. Mot denna bakgrund fokuserade FoU-projektet RESONANS (”Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser”) samstyrning och samanvändning av digitala resurser.

Projektfokus har varit offentliggemensamma digitala resurser, dvs sådana IT-resurser som berör flera offentliga förvaltningar. Projektet har drivits av frågor som:

 • Hur sker samstyrning av sådana digitala resurser?
 • Vilka möjligheter och restriktioner finns i samanvändning av digitala resurser?

Inom projektet har en bred kartläggningsstudie genomförts över olika offentliggemensamma initiativ. Huvudparten av projektet har utgjorts av diagnostiska fallstudier av utvalda offentliggemensamma digitala resurser.

RESONANS guide för samstyrning av digitala resurser i offentlig sektor: Praktisk-empirisk kvalitetssäkringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

RESONANS Guide

I ”Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor” har en guide vidareutvecklats och kvalitetssäkrats. Projekt har bedrivits under våren 2016 med finansiellt stöd från VINNOVA.

Arbetet har omfattat fyra projektaktiviteter:

 1. Kvalitetssäkring av projekt och guide genom samverkan med referensgrupp
 2. kvalitetssäkring av guide genom fokusgruppsvärdering
 3. kvalitetssäkring av guide genom pilottillämpning samt
 4. vidareutveckling av guide på basis av ovanstående aktiviteter

 

Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor (RESONANS guide), Projektbeskrivning 2015PDF (pdf, 112.4 kB)

Att samstyra digitala resurser – en guide för bättre samverkan, version 2PDF (pdf, 766.9 kB)

 

Referensgrupp

I referensgruppen deltar följande organisationer/personer:

 • Näringsdepartementet (Sofie Arvidsson)
 • Justitiedepartementet (Lena Warstrand)
 • Ekonomistyrningsverket (Mats Goffhé)
 • eHälsomyndigheten (Manne Andersson)
 • Bolagsverket1 (Carina Söderholm)
 • Tillväxtverket1 (Anna Johansson)
 • SKL (Anna Pegelow)
 • eSamverkansprogrammet (Ewa Carlsson)
 • Föreningen Sambruk (Claes-Olof Olsson)
 • Governo AB (Anders Persson) deltar i en expertroll, med tidigare mångårig erfarenhet från forskning vid Linköpings universitet
 • Inera (Jonas Dahl)
 • Transportstyrelsen (Emma Bohman)
 • Försäkringskassan (Markus Bill)

 

Referensgruppsmöte 20160929

RESONANS guide - referensgruppsmöte, 29 september 2016PDF (pdf, 91.6 kB)

RESONANS guide - Nya moment i guiden Maj/juni 2016PDF (pdf, 280.3 kB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785