Sambrusk logotyp, till startsidan

Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun — SAMSKOP

Detta FoU-projekt syftar till att förbättra samspelet mellan kommuner och myndigheter i samband med utveckling och införande av nya e-tjänster.

SAMSKOP


Projektet kommer att arbeta med utveckling av nya verksamhetsmodeller och nya e-tjänster inom två utvalda områden: Ekonomiskt bistånd och assistansersättning. Projektansvarig är föreningen Sambruk med ett 80-tal kommuner som medlemmar.

I projektkonsortiet ingår också CSN, Försäkringskassan, SKL och Verva och som partner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. FoU-projektet kommer främst bestå av utveckling i två delprojekt (ett för varje område) där praktiker från Sambruk, kommuner och statliga myndigheter arbetar i nära samverkan med forskare. I dessa projekt kommer generiska verksamhetsmodeller samt metoder för verksamhets- och e-tjänsteutveckling att användas.

Kunskapen från de två fallen, tillsammans med våra generaliseringar och abstraktioner av detta, kommer att bidra till ökad handlingsgrundad och erfarenhetsbaserad kunskap för andra domäner vad gäller verksamhetsmodeller och e-tjänster inom statlig - kommunal samverkan.

Läs mer om BITA - Personlig assistans och Ekonomiskt bistånd.

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785