Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Uppföljning av Benchmarking seminarium


  Den 31 augusti 2011 arrangerades ett seminarium i Stockholm av Sambruk tillsammans med IT Optima och Gartner. Vid tillfället deltog ca 30 personer från både kommuner och organisationer.
  2011-09-25 /Ämne: Övrigt
 • 14 nya medlemmar från Region Värmland


  Vid Sambruks årsstämma 2011 beslutades att komplettera modellen för medlemsanslutning med en gruppanslutning. Region Värmland är först in med att ansluta alla 16 kommuner.
  2011-09-23 /Ämne: Övrigt
 • OSEPAs första resultat är nu levererade och en EU-omfattande samverkan via interregionala evenemang växer fram


  ‘Open Source software usage by European Public Administrations’
  12 partners, 11 europeiska länder
  1 januari 2010 – 31 december 2012

  2011-09-21 /Ämne: Osepa
 • OSEPA leverabler


  Goda exempel gällande FOSS har nu publicerats
  2011-09-20 /Ämne: Osepa
 • Ny på kansliet


  Katarina Brigell ersätter Elsie-Maria Persson i Sambruks kanslifunktion.
  2011-09-16 /Ämne: Om Sambruk
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  Arbetet med att ta fram en ny version av öppen teknisk plattform, ÖTP 3.0, har påbörjats.
  2011-09-15 /Ämne: Öppen teknisk plattform
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  I samverkan med IST, Tieto och Nova software har man under vintern/våren 2011 genomfört en förstudie för att hitta vilka åtgärder som krävs för en förbättrad integration.
  2011-09-15 /Ämne: Öppna verksamhtssystem
 • Höstkonferens 8-9-10 november


  Projektet är i slutfasen och kommer att avslutas 2011-12-31. Vid höstkonferensen presenteras både utvärderingar och erfarenheter.
  2011-09-15 /Ämne: Kundcenter
 • Höskonferensen 8-9-10 november


  Det nationella nätverket KIS - ”Kommunernas Informationssäkerhets Nätverk” deltar vid höstkonferensen och välkomnar till den tredje nätverksträffen.
  2011-09-15 /Ämne: Informationssäkerhet
 • Informationssäkerhetsnätverk


  Inom ramen för Sambruks projekt- och nätverksarbete har en grupp informationssäkerhetsansvariga under ett antal år framgångsrikt samverkat i ett nätverk under ledning av Jönköpings Informations-säkerhetschef, Ola Henriksson.
  2011-09-13 /Ämne: Informationssäkerhet
 • E-delegationen publicerar Vägledning i nyttorealisering 1.0


  Vägledningen innehåller bl.a. introduktion till nyttorealisering, en generisk processbeskrivning, styrande principer, goda exempel, mognadsmodell, dokumentmallar m.m.
  2011-09-08 /Ämne: Övrigt
 • Öppna verksamhetssystem september 2011


  Projektet öppna verksamhetssystem syftar till att få nuvarande verksamhetssystem inom skolan (från Tieto och IST) öppna så att det blir enkelt att koppla på produkter från andra leverantörer till dessa. Syftet med detta är att vi ska kunna använda de produkter som är enklast och bäst för våra elever, föräldrar och pedagoger att använda.
  2011-09-05 /Ämne: Öppna verksamhtssystem
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785