Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Projektavslutning INNOVETA, 2 februari i Jönköping


  Alla intresserade inbjuds till Jönköping för gemensam projektavslutning. 

  Läs mer om programmet.


  2011-12-30 /Ämne: Kundcenter
 • Produktblad BITA


  I produktbladet finns beskrivning av systemet, affärsmodell och info om förvaltningsråd.
  2011-12-22 /Ämne: Personlig assistans
 • Systemförvaltning


  I nuläget finns tre system inom Ramverk för Sambruksmaterial. För varje produkt finns ett Förvaltningsråd som består av kommuner som har varit med och utvecklat produkten, använder produkten eller har som mål att använda produkten.
  2011-12-22 /Ämne: Personlig assistans
 • Dokumentation BITA


  Följande dokumentation har tagits fram som hjälp för kommun vid införande;
  2011-12-22 /Ämne: Personlig assistans
 • Sambruk önskar God Jul


  Kort info från respektive projekt under hösten 2011 hittas i bilagan
  2011-12-21 /Ämne: Om Sambruk
 • Fallstudie av agil utveckling inom Innoveta


  I en masteruppsats vid KTH i Stockholm har Lina Lvova och Hui Chen gjort en fallstudie av Innovetaprojektet med titeln "Stakeholder management in agile public projects" (Intressentmanagament i agila offentliga projekt). Examensarbetet syftade till att undersöka olika aktörer som finns inom offentliga IT-projekt, samt analysera hur agila metoder påverkar i jämförelse med traditionella upplägg.
  2011-12-13 /Ämne: Kundcenter
 • Sambruks deltagande i OSEPA


  OSEPA – EU-projektet inom Open Source syftar till att bidra med en debatt gällande förändringar som behöver initieras inom den politiska ramen så offentlig sektor ska komma till insikt om fördelarna med att använda Open Source (FOSS).
  2011-12-09 /Ämne: Osepa
 • Samarbete nytt Systemstöd DÄHS


  Under den senaste tiden har åtminstone tre Sambruk-medlemmar konstaterat att man måste satsa på nytt systemstöd för en effektiv dokument- och ärendehantering.
  2011-12-06 /Ämne: Sammanhållen ärendehantering,Övrigt
 • Fortsättningen av Elektroniskt bevarande...


  Slutresultatet från projektet Elektroniskt bevarande etapp II, kravspecifikation för elektroniskt arkiv, har nu överlämnats till SKL för ett fortsatt nationellt upphandlingsprojekt, som startar direkt efter årsskiftet.
  2011-12-04 /Ämne: Elektroniskt bevarande
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785