Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Bolagsverkets dialogmöte om e-förvaltning för företag och företagande


  Regeringen har gett fjorton statliga myndigheter i uppdrag att genomföra en kartläggning över de uppgifter de hämtar in från företag. Bolagsverket ansvarar för att koordinera och leda arbetet.
  2012-05-30 /Ämne: Övrigt
 • Unik offentlig satsning på svensk, moln-baserad e-tjänst, framtagen med hjälp av crowdfunding


  Tre svenska intresseföreningar – Sambruk, KIVOS och FFKP – genomför en gemensam satsning för att etablera en nationell e-tjänst för medborgare som vill rapportera brister i stadsmiljön. Många kommuner – men långt ifrån alla – har idag någon typ av e-tjänst för fel- & synpunktsrapportering för sina medborgare på kommunens webbplats. De uppenbara bristerna i dessa lös-ningar är att e-tjänsterna framförallt är inriktade på kommunens egna medborgare, att de ser olika ut i olika kommuner och installeras och driftas i varje kommun var för sig. Dessutom saknar majoriteten av Sveriges kommuner någon form av effektiv e-tjänst för rapportering av problem/brister i stadsmiljön.
  Med en gemensam, nationell e-tjänst, som erbjuds till alla intressenter som en s k molntjänst, vill initiativtagarna skapa ett första, bra exempel på nationell samling för svensk e-förvaltning.
  2012-05-22 /Ämne: Övrigt
 • Årets IT-personlighet utsedd


  KommITS har utsett Åsa Zetterberg, SKL, till årets IT-personlighet
  2012-05-21 /Ämne: Övrigt
 • Sambrukakademien


  Sambrukakademien är skapad för att sprida information och material från projekten och vänder sig till både Sambruks medlemmar och andra intresserade.
  2012-05-15 /Ämne: Kundcenter
 • Ramverk för Sambruksmaterial


  Sambrukgemensamt material (SGM) är ett ramverk för framtagning och förvaltning av programkod, specifikationer, utredningar, rapporter m.m. som görs inom Föreningen Sambruk.
  2012-05-09 /Ämne: SGM
 • SGM 2.0


  Version 2.0 beslutades av styrelsen 2011.11.08

  Arbetet har även godkänts av Vinnova.


  2012-05-08 /Ämne: SGM
 • Workshop Bistrita


  15-16 maj

  Ämne för workshop är Open source software – a great opportunity for EPA’s


  2012-05-08 /Ämne: Osepa
 • Sambruks Årsmöte 20120424


  Vid Sambruks årsmöte antogs valberedningens förslag på nya ledamöter.

  Ulf Bingsgård beslutades att fortsätta som ordförande 2012.


  2012-05-03 /Ämne: Om Sambruk
 • TACK till alla deltagare vid Sambruks vårkonferens


  Material från Sambruks vårkonferens med temat "Plattform för e-samhället" finns nu sammanställt.
  2012-05-03 /Ämne: Övrigt
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785