Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Sommar 2013


  Nu står en härligt lång och avkopplande sommar och semester för dörren och då är det som vanligt lämpligt att se tillbaka och sammanfatta ett intensivt och givande första halvår 2013. Vårt sommarbrev är uppdelat i följande avdelningar;
  • Leveranser – framgångsrikt avslutade projekt
  • Sambruks bidrag i övrigt till utveckling av e-förvaltning
  • Seminiariedagar och konferenser, både i egen regi och deltagande i andra samverkanspartners – såväl genomförda under våren, som kommande i höst
  • Pågående projekt och aktiviteter

  2013-06-27 /Ämne: Övrigt
 • Sambruk har under våren förstärkt CeSams projektkoordineringsfunktion inom ramprojektet ”Partnerskap för digitala välfärdstjänster”.


  Vinnovaprojektet syftade till att genom partnerskap och bred samverkan bana väg för fler och smartare digitala välfärdstjänster och stärka innovationskraften inom kommunal sektor.
  2013-06-24 /Ämne: Forskning,Övrigt
 • Stort intresse för nytt verksamhetsstöd för Överförmyndarmyndigheten, vid möte i Västerås i början av juni


  Västerås och Stockholms stad har, tillsammans med företaget Softgear AB, utvecklat ett helt nytt verksamhetsstöd för Överförmyndarmyndighetens verksamhet. IT-stödet kommer att avsevärt underlätta arbetet för gode män, förmyndare, förvaltare och handläggarna inom Överförmyndarmyndighetens verksamhetsområde.

  Vid ett välbesökt möte hos Överförmyndarförvaltningen i Västerås i början av juni visades det nya systemet för ett antal intresserade kollegor från drygt tio kommuner. Samtidigt presenterade Sambruk sitt koncept för etablering av en gemensam förvaltningsfunktion för systemet.


  2013-06-18 /Ämne: Om Sambruk,Övrigt
 • INSTÄLLT PGA SJUKDOM
  Möt en av världens ledande Open Source jurister


  Detta är en unik möjlighet att få svar på alla frågor i samband med användning av GPL v3 licensen och många andra open sourcerelaterade frågor.
  Sambruks ramverk SGM kommer att presenteras.
  2013-06-13 /Ämne: Öppen källkod
 • Just do IT


  Planeringen för höstens konferens tillsammans med KommITS pågår för fullt. Temat för konferensen är "Just do IT" med underrubriken "Det är dags att gå från ord till handling. Från idé till resultat".
  2013-06-03 /Ämne: Övrigt
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785