Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Effektiv regional samverkan inom e-utveckling - lansering av ny nationell guide


  e-utvecklingsrådet i Jönköpings län har tagit fram en nationell guide för effektiv regional samverkan inom e-utveckling. Guiden riktar sig i första hand till kommuner och har tagits fram tillsammans med Högskolan i Jönköping. VINNOVA har stått för finansiering.
  2013-08-30 /Ämne: Forskning
 • SKL och Sambruk bjuder in leverantörer av IoF-system till möte om integrationslösning för ny, nationell informationstjänst


  eDelegationens projekt ’Effektiv Informationsförsörjning’ – EIF, som leds av CSN går nu in i en konstruktionsfas för att realisera en s k Sammansatt Bastjänst – SSBT. Sambruk har under såväl förstudien som i designfasen av EIF-projektet aktivt bidragit med både erfarenhetsfakta och tekniska synpunkter. För att säkerställa en kostnadseffektiv lösning att utveckla integra­tionen mellan den nya tjänsten och kommunernas verksamhetssystem, bjuder SKL och Sambruk in leverantörer av IoF-system till en diskussion om hur det kommande utvecklings­arbetet ska kunna ”matcha” motsvarande utvecklingsplan för Bastjänsten. Vid mötet kommer också Lars-Erik Palmgren, som är CSN:s projektledare för EIF-projektet att delta.
  2013-08-28 /Ämne: Ekonomiskt bistånd,Övrigt
 • Hösten 2013


  VÄLKOMMEN tillbaka från en härlig sommar! Utvilade och fyllda av energi ser vi fram emot en spännande och intressant höstsäsong!
  2013-08-21 /Ämne: Övrigt
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785