Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Verksamhetsåret 2013 i sammanfattning


  Verksamhetsåret 2013 i sammanfattning och aktuella datum och nya projekt för 2014
  2013-12-20 /Ämne: Om Sambruk
 • SOCITM 2013


  Den 8-10 december hade jag förmånen att få delta i SOCITM konferens tillsammans med Torbjörn Larsson och Åke Nygren, KommITS. Konferensen hölls i London och agendans tema ” Services in a Digital World: Leading, Innovating, Delivering” syftade till att öka den offentliga sektorns förberedelser för kommande förändringar. Här utvecklades tanken kring hur IT måste fungera gemensamt med övrig verksamhet för att leverera framgångsrika, digitala tjänster.
  2013-12-19 /Ämne: Övrigt
 • Effektivisering & kvalitetssäkring i kommunal vård & omsorg, genom webbaserad tillgång till ICF/KVÅ-koder


  Seminarium, den 28 januari 2014 i Stockholm
  2013-12-18 /Ämne: ICF & KVÅ
 • Projektet ”Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data” har avslutats


  Projektet som Sambruk har deltagit i har haft som mål att identifiera det informationsbehov som kommunerna har kring öppna data och att utifrån detta skapa verktyg (artiklar, checklistor och annan information) som behövs för att svara mot dessa behov.
  2013-12-17 /Ämne: Öppna data
 • VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE KRING Gemensam förstudie kring Mina meddelanden


  Onsdagen den 29/1 2014 bjuder Sveriges Kommuner och Landsting och Föreningen Sambruk in alla intresserade kommuner och landsting att delta i ett informationsmöte kring en gemensam förstudie för anslutning till den myndighetsgemensamma tjänsten Mina meddelanden.
  2013-12-16 /Ämne: Mina meddelanden
 • Kampanjen DigiDel2013 i mål!


  Kampanjledningen för satsningen på digital delaktighet avhöll i veckan sitt sista möte, där två viktiga punkter stod på agendan;
  • Konstaterades att kampanjen med stor sannolikhet nått (eller t o m överträffat) sitt mål, att 500.000 fler svenskar har börjat använda IT-stöd och Internet, sedan starten 2011
  • Planering för en fortsättning under 2014, trots att den grundläggande finansieringen från .SE upphör i och med kampanjperiodens slut

  2013-12-13 /Ämne: Digidel2013
 • Begäran om tillgängliggörande av ICF- & KVÅ-koder


  Föreningen Sambruk har, avseende tillgång till och nyttjande av ICF/KVÅ-koder för Sveriges kommuner, insänt – på kommunmedlemmars vägnar – begäran att Socialstyrelsen snarast möjligt tillgängliggör både ICF- och KVÅ-koder som öppna data – på motsvarande sätt som skett i Socialstyrelsens tidigare Öppna Data-projekt kring t ex Nationella riktlinjer/PSI-data.
  2013-12-06 /Ämne: ICF & KVÅ
 • Hur kan offentlig sektor dra nytta av crowdsourcing och crowdfunding?


  SKL lanserar idéskriften Den digitala folkrörelsen, som handlar om crowdfounding och crowdsourcing i offentlig sektor
  2013-12-05 /Ämne: CeSam
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785