Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Bolagsverkets utvecklingsuppdrag 2013


  Bolagsverket är sedan 2011 utvecklingsansvarig myndighet för området företag och företagande. Denna rapport gäller utvecklingsuppdragets genomförande under 2013.
  Bolagsverket har i genomförandet av utvecklingsuppdraget utgått från regeringens intentioner med e-förvaltningen som de framgår av utvecklingsuppdraget samt från regeringens e-förvaltningsstrategi "Med medborgaren i centrum - För en igitalt samverkande statsförvaltning".

  2014-02-28 /Ämne: Övrigt
 • Analys av verksamt.se som särskilt fokuserar på förenklingssträvanden i e-förvaltning och att de ibland kan få motsatta effekter (i form av ökad komplexitet)


  Artikeln visar på svårigheter för en statlig webbplats att fungera väl i samverkan med kommuner.
  2014-02-25 /Ämne: Forskning
 • Över 50 aktörer har anmält sig till Get Online Week - 2 mars sista anmälningsdag


  På mindre än en månad har över 50 aktörer anslutit sig till Get Online Week 2014. Och den siffran ökar dag för dag.
  2014-02-24 /Ämne: Digidel2014
 • Erbjudande att delta i samarbetsprojekt, för realisering av webbaserat stöd för ICF och KVÅ


  Region Gotland och Föreningen Sambruk genomförde under 2013 en förstudie, i syfte att identifiera möjliga lösningar, att med hjälp av ett webbaserat stöd för ICF- och KVÅ-koder, effektivisera arbetet inom den kommunala vård-/omsorgsverksamheten. Förstudien presenterades i ett seminarium hos SKL den 28 januari 2014.
  2014-02-19 /Ämne: ICF & KVÅ
 • Workshop ’Användargränssnitt för ekonomiskt bistånd – Sammansatt Bastjänst’


  Den 12 februari 2014 genomfördes en workshop inom ramen för eDelegationens projekt ’Effektiv Informationsförsörjning’. Projektet syftar till att realisera en informationsöverföringstjänst som samlar information kopplad till en ansökan om ekonomiskt bistånd från ett antal myndigheters informationssystem. Med stöd av tjänsten kan en handläggare i kommunens Socialtjänst få tillgång till en samlad bild över en sökandes inkomster. Onsdagens workshop, som leddes av Sambruks Verkställande tjänsteman, syftade till att diskutera och konkretisera krav och önskemål på ett pedagogiskt och lättanvänt gränssnitt för presentation av den omfattande mängden informationen från ett antal myndigheter och andra informationskällor. I workshopen deltog både representanter för EIF-projektets referenskommuner och två av IT-företagen som levererar verksamhetssystem för Socialtjänsten.
  2014-02-18 /Ämne: Ekonomiskt bistånd
 • Sambruk deltar i arbetet med att ta fram en webbaserad guide för eDelegationens Vägledningar


  Inom ramen för Tillväxtverkets projekt ’Mallar och metoder för samverkan’ pågår ett projekt med syfte att ta fram en webbaserad guide till eDelegationens många Vägledningsdokument. Föreningen Sambruk deltog i workshop 7 februari, som utgick från och bedömde tre olika utkast till en ny tjänst som ska underlätta tillgång till och stödja användning av de Vägledningsdokument som tagits fram under eDelegationens arbete.
  2014-02-14 /Ämne: Övrigt
 • Nu utvecklar vi ett system för effektivare stöd för det kommunala informationsansvaret – KIA !


  Föreningen Sambruk och dess modell för projektsamverkan blir navet i utvecklingen av ett nytt IT-stöd för kommunernas arbete med ungdomar som inte studerar eller arbetar. Initiativtagaren, Navigatorcentrum i Trelleborgs kommun, tillsammans med fem kommuner, samt regionförbunden i Göteborg, Skaraborg och Jämtland deltog i projektets kick-off-möte på Ungdomsstyrelsens kontor i Stockholm, den 7 februari 2014. Ungdomsstyrelsen finansierar projektet, som i slutet av 2014 ska leverera ett helt nytt webbaserat IT-stöd, som kan användas av alla kommuner i Sverige.
  2014-02-12 /Ämne: IT-stöd ungdomsstyrelsen
 • Projektstart-möte för EU-projektet NEBULA


  Projektkonsortiet, bestående av sju organisationer – bland andra Föreningen Sambruk, deltog i mitten av januari i kick-off-möte i Aten. Projektet syftar till att ta fram och praktiskt testa material för kompetensutveckling av personer som i sina olika yrkesroller kommer att beröras av molnbaserade IT-tjänster och -system.
  2014-02-07 /Ämne: Cloud Computing
 • Välbesökt seminarium om webbaserat stöd för ICF/KVÅ-koder


  Ett tiotal kommuner plus representanter från Social-styrelsen, Stockholms läns landsting, och regionsam-verkansorganisationer från Dalarna och Östsam deltog i ett heldagsseminarium i Stockholm, den 28 januari 2014.
  2014-02-06 /Ämne: ICF & KVÅ
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785