Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • IT-Guider löser två samhällsutmaningar samtidigt!!


  It-guide är en framgångssaga och en social innovation som lyfts fram som ett gott exempel i många sammanhang, eftersom de lyckats förena nysvenska ungdomar med svenska seniorer, win-win.
  2015-01-30 /Ämne: Digidel2014
 • Lilla Edets kommun, ny medlem i Sambruk


  2015-01-26 /Ämne: Om Sambruk
 • Utökat antal nyckeltal för Öppna data


  Sveriges Kommuner och Landsting lanserade i höstas ett kostnadsfritt verktyg för att underlätta för kommunerna att publicera öppna data som finns i Koladas databas.  I den nya versionen som nu lanseras är det möjligt för varje kommun att länka till närmare 1500 nyckeltal inom tolv kategorier.
  2015-01-23 /Ämne: Öppna data
 • Arbetet för att få fler Svenskar att bli digitalt delaktiga fortsätter!


  Samverkan mellan flera organisationer, för att få fler medborgare delaktiga i den digitala världen fortsätter även under 2015. Enligt flera olika rapporter och mätningar, bl a från .SE:s ’Svenskarna och Internet’ och SCB:s ’Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter’ så rankas fortfarande Sverige bland de bästa i världen när det gäller digital kompetens, MEN det finns fortfarande alltför många som helt saknar kunskaper och förmåga att delta och nyttja tjänster i det digitala samhället.
  2015-01-21 /Ämne: Digidel2014
 • Sambruks e-tjänst, Multifråga®, för Socialtjänsten nu fullt integrerad med den nationella tjänsten för myndighetsinformation, SSBTEK


  Sedan 2009 har Sambruks projekt ’Ekonomiskt bistånd’ arbetat för att kommunernas Socialtjänst ska kunna ta emot myndighetsinformation elektroniskt, samt presentera denna information på ett tydligt och välstrukturerat sätt för handläggarna.Våren 2014 lanserades en ny nationell tjänst, Sammansatt bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK), som förmedlar sammanställda uppgifter från ett antal myndigheter, för handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.Sambruks tjänst Multifråga® har under framtagningen av SSBTEK kommunicerat direkt med varje myndighets informationssystem, för direkt elektroniskt informationsutbyte. Från och med januari 2015 har nu Multifråga® vidareutvecklats så att det digitala informationsutbytet enbart sker mellan Multifråga® och SSBTEK.
  2015-01-20 /Ämne: Ekonomiskt bistånd
 • Välkommen till 2015 med Sambruk


  Året inleds med information och inbjudan till att delta i delprojekt 2 av Öppna verksamhetssystem – skola , att skapa integrationer mellan personalsystem och skolans verksamhetssystem
  2015-01-08 /Ämne: Öppna verksamhtssystem
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785