Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Rapportera till Fixamingata.se via mobil!


  Appen hjälper dig att rapportera fel och problem i din stadsmiljö, oavsett vilken kommun du befinner dig i!
  2015-02-18 /Ämne: Fixa min gata
 • Ett decennium av Sambrukande


  Föreningen Sambruk firar tioårsjubileum med Vårkonferens 2015 Stockholm den 21 april TEMA;  Människan i eSamhället – från medborgare till medskapare i offentlig service
  2015-02-12 /Ämne: Om Sambruk
 • Inbjudan att delta i ett samverkansprojekt – Kontinuerlig sårbarhetsbedömning


  Föreningen Sambruk, i samverkan med Accolm AB, erbjuder Föreningens medlemskommuner att delta i ett samverkansprojekt som syftar till att kvalitetssäkrat webbapplikationer och/eller nätverk ur ett IT-säkerhetsmässigt perspektiv, samtidigt som riktlinjer för leveransöverenskommelser mellan kommunens IT- och kärnverksamhet förtydligas. Genom samverkan mellan företaget, deltagande kommuner och Föreningen Sambruk erbjuds också goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhersutbyte mellan parterna. Resultatet av samverkansprojektet kommer att ge deltagarna en förnyad insikt i sin egen IT-miljö, dess styrkor och svagheter och – med detta som stöd – metoder och hjälpmedel för fortsatt utveckling och förbättring av kommunernas webbaserade lösningar och e-tjänster.
  2015-02-04 /Ämne: Övrigt
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785