Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • ÄNTLIGEN dags för Get Online week, 23-29 mars!!


  Nästa vecka är det dags för hela europa att kraftsamla för att bli fler e-medborgare!!
  2015-03-20 /Ämne: Digidel2014
 • Föreningens Årsmöte och Vårkonferens 21 april


  Samtliga medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet som hålls direkt efter konferensen den 21 april. Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling
  2015-03-19 /Ämne: Om Sambruk
 • Enhetlig Dokument- och Ärendehantering inom kommun


  Sambruks medlemmar inbjuds enligt föreningens filosofi att delta i en samverkan som dels utgår ifrån tidigare framtagit material samt skapar ett samverkansforum för kommande generation av effektiv informationshantering. Om din kommun befinner sig i ett läge att inom en överskådlig framtid ta nästa steg för dokument-/ärendehantering, så föreslår vi att du och/eller kollega deltar i telemöte som genomförs den 31 mars för att få mer information. I mötet presenteras mer information om genomförandet och målbild, och deltagarna ges även möjlighet till kompletterande frågor/svar.
  2015-03-13 /Ämne: DÄHS2015
 • Intressanta och aktuella föredrag på Sambruks Vårkonferens 21 april!


  2015 kan Föreningen Sambruk fira sitt första tioårsjubileum som etablerad intresseförening. Verksamheten har under alla år präglats av en mångfald av aktivt, engagerat och samverkansinriktat arbete för att effektivisera servicen i Sveriges kommuner. Den grundläggande visionen om en effektiv, samverkande offentlig förvaltning, som utnyttjar IT-stöd och Internets möjligheter, har till stora delar realiserats.
  2015-03-12 /Ämne: Om Sambruk
 • Givande möte med IT-minister Mehmet Kaplan, för diskussion om åtgärder för att minska det digitala utanförskapet


  Behovet av fortsatt stöd för arbetet att öka den digitala delaktigheten i Sverige kvarstår. Detta var huvudpunkten i möte med IT-ministern vid dennes besök i Alingsås den 6 mars. Föreningen Sambruk representerades av dels Ordförande, Joakim Järrebring, kommunalråd i Alingsås, och dels v tjänsteman Claes-Olof Olsson.
  2015-03-09 /Ämne: Digidel2014
 • Föreningen SambruksVårkonferens 2015


  Fira 10 år med Föreningen Sambruk på Tekniska Museet, Stockholm 21 april
  2015-03-04 /Ämne: Om Sambruk
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785