Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • 25/11 Höstkonferensen "Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola" sänds via webben


  Följ Föreningen Sambruks och VINNOVAs gemensamma konferensdag med fokus på innovativa lösningar för att realisera framtidens digitaliserade skola
  2015-11-24 /Ämne:
 • Ny projektansökan till VINNOVA


  Inom ramen för VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingår i programmet Öppen innovation, har Föreningen Sambruk lämnat in en projektansökan. Projektet bygger på en idé av erfarna personer inom området; Peter Mankenskiöld som tidigare arbetat inom området för Västerås stad och SKL, samt Björn Hagström, Örebro kommun (tidigare verksam i eDelegationen). Syftet med projektet är att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner.
  2015-11-20 /Ämne: Öppna data
 • EU-projektet NEBULA (Cloud Computing) i avslutningsfas


  Projektkonsortiet, bestående av sju organisationer – bland andra Föreningen Sambruk, genomförde i början av november de två avslutande, gemensamma aktiviteterna inom projektets ram. NEEBULA-projektet har tagit fram och praktiskt använt material för kompetensutveckling av personer som i sina olika yrkesroller kommer att beröras av molnbaserade IT-tjänster och system. Hela projektkonsortiet var på plats i London, där vi genomförde dels det sista projektmötet, dels en avslutande öppen konferens om molnbaserade tjänster och system
  2015-11-19 /Ämne: Cloud Computing
 • Föreningen Sambruk genomför upphandling av förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum


  Föreningen Sambruk har, genom ett samarbete med Västerås stad, erhållit upphovsrätten till verksamhetssystemet Provisum. Systemet erbjuder ett effektivt verksamhetsstöd för Överförmyndarens arbete – både för kommunens handläggare och e-tjänst till ställföreträdare ( t ex God man). Genom överenskommelsen har Föreningen också fått i uppdrag att administrera systemet i relation till tillkommande kommuner, som önskar nyttja systemet och att vara kommunicerande länk mellan dessa och en gemensam förvaltningspartner. Eftersom Föreningen Sambruk inte har en egen intern systemutvecklings- eller förvaltningsorganisation, genomför nu Föreningen en öppen upphandling avseende förvaltningsåtagande för Provisum.
  2015-11-05 /Ämne:
 • Heldagskonferens 25 nov, sam-arrangemang mellan Sambruk och
  VINNOVA.


  Flera projektpresentationer och tid för diskussion under temat: Innovativa digitala lösningar för en effektiv och attraktiv skola
  2015-11-04 /Ämne:
 • Dokumentation från webbseminarium - E-plattformar 2015


  Föreningen Sambruks seminariedag den 22 oktober kring E-plattformar lockade ett flertal kommuner, som deltog både på plats och via webb! 
  2015-11-02 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785