Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Upphovsrätten för ärendehanteringssystemet Streamflow överlämnat till Föreningen Sambruk 1/1 2016


  Streamflow är resultatet av ett FoU-projekt som Föreningen Sambruk genomfört tillsammans med bl a Jönköpings kommun, Högskolan Väst och företaget Jayway Products AB. Vid årsskiftet 2015/2016 överlät Jayway allt material för applikationen ”Streamflow” till Föreningen Sambruk. Materialet omfattar programspecifikation, källkod, installations- och driftsansvisningar för ”Streamflow”.
  2016-01-28 /Ämne: Kundcenter
 • En helt öppen skolplattform börjar ta form


  I det VINNOVA-finansierade projektet iVIS (innovativt Verksamhetssystem i Skolan) börjar basplattformen och den första tjänsten ta form. I månadsskiftet januari / februari startar skarpa beta-tester i skolmiljö.
  2016-01-20 /Ämne: iVIS
 • Molnbaserad driftstjänst för Kommunala Aktivitetsansvaret


  Via MUCF:s bidrag till ”Nätverk för ungdomsfrågor 2014-2015” har systemet för UKA vidareutvecklats, och förberetts för ett breddat nyttjande av fler kommuner på nationell basis under kommande år. Projektet etablerades inom Föreningen Sambruks projektportfölj och samverkanskoncept, och har därigenom skapat en stabil och effektiv organisation för framtida drift, systemförvaltning och stöd vid implementering i tillkommande kommuner. Projektet slutrapporterades till MUCF 2015-11-30.
  2016-01-19 /Ämne: UKA
 • Get Online Week 14-20 mars 2016


  För sjätte året i rad arrangera Digidelnätverket Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan
  2016-01-18 /Ämne:
 • Föreningen Sambruks frågefunktion Multifråga® integrerad med verksamhetssystem för Socialtjänsten


  Föreningen Sambruk har i många år arbetat med att effektivisera handläggningsprocesser inom Socialtjänsten. Den först utvecklade frågefunktionen för handläggare, kallad Multifråga® har inledningsvis nyttjats som fristående modul för att hämta och presentera information från myndigheternas IT-system om en sökande av ekonomiskt stöd och har nu vidareutvecklats med en integrationslösning till ett verksamhetssystem för kommunernas Socialtjänst.
  2016-01-14 /Ämne:
 • Föreningen Sambruk 2016 –God Fortsättning!


  Idag städar vi ut julen och ser fram emot ett nytt utmanande verksamhetsår tillsammans med våra medlemskommuner!
  2016-01-13 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785