Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Ny medlem i Sambruk


  2016-03-31 /Ämne: Om Sambruk
 • Det här vinner Eksjö kommun på att välja öppen källkod!


  Vid seminarium på Offentliga rummet presenteras kommunens val av ett öppet system för ärendehantering i Kontaktcenter!
  2016-03-24 /Ämne: Öppen källkod
 • Digitaliseringens EFFEKTER i och för verksamheten


  Föreningen Sambruks vårkonferens 25/5! Möt och lyssna till kommunerna som tagit steget från e-tjänster till effektiva, digitala verksamhetsprocesser!
  2016-03-22 /Ämne:
 • Första workshop genomförd i FoU-projektet ’Öppna datakällor’


  Efter en inledande intensiv planeringsperiod har nu projektets första workshop genomförts. I SKL:s lokaler i Stockholm ledde projektledarna, Peter Mankenskiöld och Björn Hagström, ett tjugotal personer från elva kommuner, plus representanter från Kommunförbundet Stockholm och Västra Götalandsregionen. Föreningen Sambruks FoU-projekt drivs inom ramen för VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingår i programmet Öppen innovation. Syftet med projektet är att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner.
  2016-03-17 /Ämne: Öppna data
 • Prova iVIS första tjänst, en e-tjänst för skolskjutsansökan!


  Nu skapar Föreningen Sambruk och imCode tillsammans de första tjänsterna i en helt öppen plattform för skolans administration – iVIS (innovativt Verksamhetssystem I Skolan). Den första tjänsten är nu klar för lansering – en e-tjänst för vårdnadshavare till barn i skolan att ansöka om skolskjuts
  2016-03-15 /Ämne: iVIS
 • Föreningen Sambruk deltar i referensgruppen för FoU-projektet RESONANS-Guide


  Linköpings universitet har av VINNOVA erhållit ekonomiskt projektstöd för att genomföra en fortsättning på det tidigare FoU-projektet RESONANS. Det nya projektet, som genomförs under 2016, benämns RESONANS Guide – Vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor. Projektet syftar till att utveckla en vägledning för samstyrning och strategisk kvalitetssäkring av digitala resurser i offentlig sektor och leds av professor Göran Goldkuhl. Föreningen Sambruk ingår i projektets referensgrupp, tillsammans med representanter från bl a Näringsdepartementet, Justitiedepartementet, Ekonomistyrningsverket, eHälsomyndigheten, Bolagsverket, Tillväxtverket och SKL.
  2016-03-11 /Ämne:
 • Föreningen Sambruk tecknar ramavtal för nytt verksamhetsstöd inom Överförmyndarens verksamhet


  Efter genomförd öppen offentlig upphandling, har nu Föreningen Sambruk tecknat ramavtal med företaget Resursen Sverige AB, avseende ett helhetsåtagande för installation, drift, support och förvaltning av verksamhetssystemet Provisum. Genom ramavtalet har Föreningen Sambruks medlemskommuner möjlighet att avropa företaget Resursen Sverige ABs tjänster avseende Provisum. Systemet erbjuder ett effektivt verksamhetsstöd för Överförmyndarens arbete – både för kommunens handläggare och e-tjänst till ställföreträdare (t ex God man).
  2016-03-10 /Ämne:
 • Föreningens Vårkonferens och Årsmöte 25 maj


  Samtliga medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet som hålls direkt efter konferensen den 25 maj. Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.
  2016-03-09 /Ämne: Om Sambruk
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785