Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • Föreningen Sambruk inbjuden som talare vid Höglandet IT:s inspirationsdag, den 30 mars 2017


  Föreningen Sambruk är en av flera aktörer som är inbjudna att presentera särskilt intressanta projekt och satsningar på digitalisering. Föreningen Sambruk kommer att presentera den unika e-tjänsten eAnsökan-Självservice, som ger medborgare elektronisk tillgång till information från statliga myndigheters register, för att snabbt, korrekt och säkert få relevanta uppgifter som krävs vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
  2017-02-27 /Ämne:
 • Föreningen Sambruk deltog i Finansdepartementets workshop "Att dela öppen källkod i offentlig sektor" och presenterade Föreningens Ramverk för Sambrukgemensamt material – SGM


  Den 20 februari arrangerade Finansdepartementet en workshop baserat på den grundläggande frågeställningen; hur kan och när ska offentliga aktörer (statliga myndigheter, kommuner och landsting) dela med sig av sin källkod?Föreningen Sambruk var en av flera offentliga aktörer (framförallt statliga myndigheter) som i höstas besvarat departementets enkät angående användning och delning av applikationer som byggts på öppen källkod. Utöver Föreningen Sambruk deltog en av Föreningens medlemskommuner, tillika ledamot i Föreningens styrelse och sammankallande i föreningen KIVOS, samt representanter från Sveriges kommuner och landsting och ett 15-tal statliga myndigheter.

  2017-02-23 /Ämne:
 • Överförmyndaren i Nacka kommun först att teckna Avropsavtal för Provisum


  Efter att ha deltagit i ett intensivt vidareutvecklingsarbete, med målet att bl a introducera ett effektivt systemstöd för administration av Gode män för ensamkommande barn, har Överförmyndaren i Nacka kommun nu tecknat Avropsavtal avseende ett heltäckande förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum. Utvecklingsarbetet och förvaltningsåtagandet sker i Föreningen Sambruks regi, i nära samarbete med Nacka, Kristianstad och Västerås, tillsammans Resursen Sverige AB, som är den utvecklings- & förvaltningspartner som Föreningen Sambruk har tecknat ett övergripande Ramavtal med.
  2017-02-22 /Ämne:
 • Föreningen Sambruks spår på nätverksdagen vid Offentliga rummet i Sundsvall, den 30 maj 2017


  Digital transformation – hur och till vilken nytta?
  2017-02-17 /Ämne:
 • iVIS – innovativt Verksamhetssystem i Skolan utvecklas vidare


  iVIS är Föreningen Sambruks och imCode:s gemensamma FoU-projekt, för att tänka nytt och föra den digitala utvecklingen i skolorna framåt. Projektet som resulterat i ett öppet IT-system som är både mer flexibelt och kostnadseffektivt än dagens lösningar. Vi fortsätter nu utvecklingsarbetet, för att ge den svenska skolan ett öppet och ännu bättre system.
  2017-02-15 /Ämne:
 • Ny medlem i Sambruk


  2017-02-08 /Ämne:
 • Åklagarmyndigheten utvecklar säker e-posttjänst, baserad på applikation från Föreningen Sambruk


  Föreningen Sambruk har träffat överenskommelse med Åklagarmyndigheten, som innebär att myndigheten erhåller källkoden till en applikation som utnyttjar Skatteverkets e-tjänst ’Mina Meddelanden’ för säker elektronisk meddelande hantering.Applikationen ’MM Sender’ har utvecklats och förvaltas av Föreningen Sambruk och genom överenskommelsen kan Åklargarmyndigheten på ett kostnadseffektivt sätt vidareutveckla tjänsten till att möjliggöra en snabb, säker och miljösmart tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden och dokument till advokater som utsetts av domstol.

  2017-02-06 /Ämne:
 • Get Online week 27 mars - 2 april 2017


  GOW17 har 2017 tre internationella teman Cybersäkerhet, e-tjänster och Arbete och entreprenörsskap

  2017-02-02 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785