Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • I år har GOW rekordmånga många aktörer – igen – det kommer att bli en supervecka!


  Mycket glädjande i år är en fortsatt ökning av tvärfunktionella samarbeten, där allt fler aktörer planerar gemensamma arrangemang i olika former; lokala myndigheter, organisationer och företag samlas under samma tak för att möta människor att bli digitala medborgare och möta årets tema:
  • e-tjänster
  • arbete/entreprenörskap
  • cybersäkerhet

  2017-03-24 /Ämne:
 • Från MOTtagare till MEDborgare


  Kommunsamverkan för att etablera en effektiv, digital kanal mellan medborgare och kommunen kring stadsmiljöfrågor– FixaMinGata.se
  2017-03-20 /Ämne:
 • Kommunträff Öppna data


  Den 22 mars diskuteras gemensamt kring hur ett kommunalt samarbete kring öppna data framöver ska bedrivas
  2017-03-16 /Ämne:
 • Givande möte mellan Föreningen Sambruk och dess danska motsvarighet, OS² i Köpenhamn den 7 mars 2017


  På uppdrag av Föreningen Sambruks styrelse har vi påbörjat dialog med Föreningens motsvarighet i Danmark – OS2. Efter ett par inledande elektroniska diskussioner efter årsskiftet, träffades så Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman och OS²:s Forretningsleder i samband med det danska OpenSource-nätverkets möte i Köpenhamn, den 7 mars.Utöver ett antal intressanta föredragningar under seminariedagen, bl a om det nyligen avslutade EU-projektet E-ARK och etablering av ett helt nytt medborgarregister för Grönland (byggt på öppen källkod), så fick de bägge föreningarnas verksamhetsansvariga tillfälle till en givande diskussion om verksamheterna, dess olika utmaningar och pågående projekt.

  2017-03-09 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785