Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

 • VÄLKOMNA till Sundsvall och Offentliga rummet!


  Vid Föreningen Sambruks Nätverksdag diskuteras "Digital transformation – hur och till vilken nytta?"
  2017-05-29 /Ämne:
 • Föreningen Sambruks Nätverksdag, 30 maj 2017


  Nu finns det fullständiga programmet för Föreningen Sambruks Nätverksdag, den 30 maj, i samband med Offentliga rummet i Sundsvall!(Om du ännu inte anmält dig – gör det här!)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2017-05-15 /Ämne: Om Sambruk,Övrigt
 • Öppna verksamhetssystem inom skolan – fortsatt standardisering


  Delta i projekt för att skapa fler hållbara integrationer till skolans verksamhetssystem
  2017-05-09 /Ämne:
 • "Hur lyckas du med ditt digitaliseringsprojekt?" Digital transformation – hur och till vilken nytta?


  Föreningen Sambruks Nätverksdag under Offentliga rummet erbjuder en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.
  2017-05-08 /Ämne:
 • Digitalt stöd för valadministration


  På den svenska marknaden finns idag ett fåtal digitala valadministrativa system. Det innebär att konkurrensen är begränsad, vilket i sin tur minskar marknadsaktörernas incitament att erbjuda kommunerna kostnadseffektiva och innovativa lösningar.Föreningen Sambruks medlemskommuner inbjuds till att delta i ett samverkansprojekt kring en funktionell behovsanalys av ett befintligt digitalt valadministrativt system, för att specificera omfattning och förutsättningar vid etablering av systemet för svenska kommuners behov.Syftet är att genomföra en noggrann funktionell och teknisk analys av förutsättningar för ett dansk-svenskt samarbete med syfte att ”importera” och översätta det danska Valghalla till svenska förhållanden och behov.
  2017-05-03 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785