Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter

  • ANMÄL DIN ORGANISATION TILL ÅRETS eMEDBORGARVECKA 9-15 OKTOBER!


    eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som nu arrangeras för fjärde året av Digidelnätverket. Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet
    2017-08-25 /Ämne:
  • Föreningen Sambruks workshop – digitalt stöd till den valadministrativa arbetsprocessen


    Med sommar och ledighet överstånden och ett drygt år till nästa riksdags-/landstings- och kommunalval, samlades en grupp engagerade kommunrepresentanter i Stockholm den 21 augusti. Syftet var att i Föreningen Sambruks regi genomföra en workshop där ett danskt system för administrativt stöd ställdes i relation till den administrativa processen för planering och genomförande av val i kommunerna.
    2017-08-24 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785