Sambrusk logotyp, till startsidan

Nyhetsarkiv

Samtliga sambruknyheter
 • Intryck från DigiGov-konferensen i Kista, den 5-6 december 2017


  Föreningen Sambruk deltog med monterplats och workshop-deltagare under konferensen ’DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige’
  2017-12-14 /Ämne:
 • Digitalt signerade protokoll


  Föreningen Sambruks styrelseledamöter signerar protokoll digitalt
  2017-12-08 /Ämne:
 • Etapp 1 i Föreningen Sambruks projekt ’GDPR-inventering med stöd av AI’ framgångsrikt genomförd


  Vid tisdagens styrgruppsmöte presenterades resultatet från etapp 1. Den genomförda tekniska verifieringen av det s k AI-konceptet, applicerad på verksamhetsdata från Nacka kommun redovisades. De genomförda testerna har fallit väl ut på flera plan, genom att vi verifierat att konceptet kan sättas upp lokalt för alla organisationer som önskar nyttja det och att systemet sedan återkopplar vidareutvecklade utökningsparametrar till en central, gemensam, kunskapsbank.Projektet startar nu upp etapp 2a genom att bjuda in såväl tidigare projektdeltagare som nya intressenter att delta i det fortsatta test- och konceptframtagningsarbetet!
  2017-12-01 /Ämne:
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785