Sambrusk logotyp, till startsidan

Digital transformation – hur och till vilken nytta?

30 maj Nätverksdag vid Offentliga rummet

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Nätverksdagen kommer att fokusera på tre mycket aktuella och väsentliga delar inom digital transformation av offentliga sektorn.

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Artificiell intelligens som effektivt stöd inom kundtjänst/kontaktcenter

En av de viktigaste strategiska teknikerna som rankas högt för 2017 är artificiell intelligens (AI), där ett användningsområde som anges är kontaktcenter. AI används redan idag av organisationer bl.a. för att underlätta kunders självbetjäning och besvara frågor efter att de tolkats.

Under rubriken Vad händer inom AI och är det något för kommuner? kommer Göran Lindsjö, som utifrån efterfrågan från svenska kommuner studerat lämpliga tillämpningar för AI inom kommunal verksamhet extra, att guida oss genom olika tänkbara användningsområden och hur AI kan användas för kommunal utveckling.

Göran Lindsjö har de senaste åren arbetat på Näringsdepartementet med digital transformation av de svenska myndigheterna. Under vintern 2016–2017 har Göran för Finansdepartementet analyserat utvecklingen av artificiell intelligens främst i USA. Han har träffat de ledande universiteten, företagen, analytikerna och federala myndigheter. Ett av syftena med studien har varit att analysera möjligheterna för Sverige i allmänhet och för offentlig sektor i synnerhet. Rapporten publicerades i mars 2017.

Göran har tidigare grundat och drivit framgångsrika företag inom bl. a. artificiell intelligens och kontaktcenter. Göran har också varit styrelsemedlem i flera specialiserade it-företag och i Dataföreningen. Han har också varit föreläsare på flera konferenser och universitet i Europa och USA.

Medborgaren som medskapare av digitaliserade tjänster

När alltfler offentliga verksamheter pratar om att arbeta behovsdrivet, och framförallt i samband med digitalisering och innovation, så låter det till en början väldigt tilltalande och enkelt att vara överens. När det sedan skall omsättas till verkligheten så märker de flesta praktiker att det kanske inte alltid är så enkelt. Att ”vara överens” påverkas av olika bakomliggande drivkrafter, vilka kanske till och med krockar, samt att processer och verktyg inte alltid så lätt kan integreras. Även inom ledningen finns funderingar kring vilket inflytande det får på verksamheten och hur ansvaret skall balanseras när leveranser inte blir som tänkt.

Under rubriken Hur kan medborgarna inkluderas i det digitala transformationsarbetet? kommer Katarina L Gidlund, professor i informatik, förklara varför vi inte når ända fram och hur vi genom att prata om dessa olikheter (och inte sopar under mattan) så lossnar en hel del av dessa osäkerheter och konflikter. Även politiker och tjänstemannaledningsgrupper sitter med lite osäkerhet i magen när man märker att de vackra orden inte riktigt kan levereras så som man önskar. Först därefter kan vi på riktigt prata om nästa fas. För visst är det så att det finns mycket positivt i digitaliseringens möjligheter att i större utsträckning samskapa det gemensamma!

Katarina L Gidlund är professor vid Avdelningen för informationssystem- och teknologi vid Mittuniversitetet. Hon leder forskargruppen CITIZYS som har ett uttalat medborgarperspektiv på relationen IT-utveckling och samhällsutveckling.

 

Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, vilket kräver en stark förändringsledare

Mer information kommer

 

Under Nätverksdagen ger Föreningen Sambruks konferensspår dig en unik möjlighet att i workshop-form diskutera och utbyta erfarenheter av konkreta digitala transformationsprojekt, med tre olika inriktningar, enligt ovan. Mer information kring övriga områden kommer inom kort!

 

Föreningen Sambruk har i mer än tio år arbetat med många olika verksamhets­utvecklingsprojekt, där e-tjänster och digitalisering varit bärande inslag. Under nätverksdagen bjuder vi in intresserade och engagerade representanter från kommuner och andra offentliga organ att i workshop-form diskutera och utbyta erfarenheter av konkreta digitaliseringsprojekt (istället för att ”bara” referera till vanliga exempel från näringslivet, t ex Amazon, Google, Uber, AirBnB etc) – vi vill erbjuda en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785