Sambrusk logotyp, till startsidan

Digital transformation – hur och till vilken nytta?

30 maj Nätverksdag vid Offentliga rummet

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Föreningen Sambruk har i mer än tio år arbetat med många olika verksamhets­utvecklingsprojekt, där e-tjänster och digitalisering varit bärande inslag. Under nätverksdagen bjuder vi in intresserade och engagerade representanter från kommuner och andra offentliga organ att i workshop-form diskutera och utbyta erfarenheter av konkreta digitaliseringsprojekt (istället för att ”bara” referera till vanliga exempel från näringslivet, t ex Amazon, Google, Uber, AirBnB etc) – vi vill erbjuda en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785