Sambrusk logotyp, till startsidan

Erfarenhetsdag kring molnbaserade kontorsprogram och samarbetsplattformar

1 november

Erfarenhetsdag som syftar till att diskutera kommuners möjligheter och risker med molntjänster

Föreningen Sambruk och KIVOSlänk till annan webbplats genomför tillsammans en erfarenhetsdag i Mölndals stadshus den 1:a november.

Bakgrunden till erfarenhetsutbytet är att många kommuner har gått in i GAFE/G-Suite for Education och flera har börjat med Office365 eller planerar att göra så. Kommunerna upplever att det finns en stor komplexitet kring dessa frågor.

Licenser för molntjänster är en stor utmaning att både förstå till sin struktur och att beräkna kostnader för. Det kan vara svårt att överblicka kostnadsbilden och det finns flera exempel där införandet av molntjänster blev mer kostsamt än den ursprungliga kalkylen. En del menar även att kostnader stiger generellt för IT-plattformen.

Molnerbjudanden typ Office365 och Google innehåller dock många andra komponenter (samarbetsplattformar, videokonferens, chat) och dessa nya komponenter påverkar etablerade informationstrukturer som intranät,dokumenthantering och datalagring i kommunen. Var ska data lagras? Hur ska information förvaltas? Informationsklassning? Vad innebär det för framtiden?

Trycket från molnaktörerna kommer att vara fortsatt högt och det är angeläget för kommuner att diskutera möjligheter och risker med molntjänster. Kan man lämna en molntjänst? Finns det exitstrategier som funkar i praktiken? Hur hantera lagring av behörighetsklassad information?

Program

(uppdaterat 2017-10-23)

09:00 Inledning – Annika Samuelsson, föreningen Sambruk och Göran Westerlund, Kivos

09:10 Ale kommuns resa med Office 365 – Christina Larsson och Per-Erik Lundahl

09:40 Mölndals stad: Google i skolan - Anders Karlsson & Per-Erik Blom

10:10 Paus

10:20 Göteborgs stad och Office 365 - Nisse Waldefeldt, Göteborgs stad

10:50 Google i administration och verksamhet - Urban Bertling, Flens kommun

11:20 Paus

11:25 Lomma kommun – Så införde vi Office 365 – Patrik Flensburg

11:55 Lunch

13:00 Vad händer i Sverige med molntjänster? Hur förhåller sig offentlig sektor? Vad säger molnleverantörerna? Vad innebär det kommande ramavtalet för programvaror? - Kammarkollegiet Daniel Melin och Mikael Larsson (tillfälle till frågor och dialog)

14:30 Avslutning

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785