Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruk besöker Västra Götalands digitaliseringsråd

15 augusti

GDPR-förstudie, presenteras och diskuteras med VGR:s Digitaliseringsråd i Mariestad

 

GDPR=General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning som ska börja tillämpas i mitten av 2018

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785