Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks Årsmöte

23 maj

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.

På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse välj. Varje kommunmedlem utser representant som företräder medlem!

 

Anmäl deltagande till admin@sambruk.se

 

Årsmötet hålls den 23/5 i samband med Offentliga rummet i Göteborg

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Lokal: R14

Datum: 23 maj

Tid: 16.30 - 17.30

 

Handlingar

KallelsePDF (pdf, 29.1 kB)

StadgarPDF (pdf, 63.9 kB)

Årsredovisning 2017PDF (pdf, 934 kB)

Medlems motionPDF (pdf, 96.9 kB)

Verksamhetsplan 2018PDF (pdf, 920.2 kB)

Valberedningens förslagPDF (pdf, 75.4 kB)

 

Efter årsmötet hålls ett konstituerande möte med den nya styrelsen i samma lokal som Sambruks Årsmöte

Datum: 23 maj

Tid: 17.30 - ca 18.30

KallelsePDF (pdf, 99.8 kB)

 

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785