Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks Årsmöte

30 maj

Årsmötet hålls den 30/5 i samband med Offentliga rummet i Sundsvall

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling. På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs. Varje kommunmedlem utser representant som företräder medlem!

Anmäl deltagande till admin@sambruk.se

 

MOTION TILL ÅRSMÖTET

Medlem har rätt att lämna in skriftlig motion till föreningsstämma. Motion skall, för att kunna tas upp vid årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast 10 april.

Skriftlig motion skickas till admin@sambruk.se

 

Varmt välkommen till Föreningen Sambruks Årsmöte

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785