Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks Årsmöte

23 maj

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.

På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse välj. Varje kommunmedlem utser representant som företräder medlem!

Motion

Medlem har möjlighet att lämna in skriftlig motion till föreningsstämma. Motion skall, för att kunna tas upp på föreningsstämman, skickas senast 20 april till admin@sambruk.se

Anmäl deltagande till admin@sambruk.se

 

Årsmötet hålls den 23/5 i samband med Offentliga rummet i Göteborg

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Lokal: R14

Datum: 23 maj

Tid: 16.30 - 17.30

 

Handlingar

KallelsePDF (pdf, 34.9 kB)

StadgarPDF (pdf, 63.9 kB)

Årsredovisning 2017PDF (pdf, 934 kB)

Verksamhetsplan 2018

Valberedningens förslag

 

Efter årsmötet hålls ett konstituerande möte med den nya styrelsen i samma lokal som Sambruks Årsmöte (lokal meddelas senare)

Datum: 23 maj

Tid: 17.30 - ca 18.30

Kallelse

 

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785