Sambrusk logotyp, till startsidan

Medlems motion

20 april

Motion

Medlem har möjlighet att lämna in skriftlig motion till föreningsstämma. Motion skall, för att kunna tas upp på föreningsstämman, skickas senast 20 april till admin@sambruk.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785