Sambrusk logotyp, till startsidan

Nätverksdag, AI = Automatisering med Intelligens!!

23 maj

Välkommen till Föreningen Sambruks Nätversdag 23 maj vid Offentliga rummet, där du får ta del av flera konkreta exempel i hur vi inkluderar medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocess när offentlig förvaltning effektiviseras mha Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system.

10:30-16:30 träffas vi på Svenska mässan Gothia Towers, i lokal R14

 

Dagen inleds av Anders Ekholm, vVD Institutet för framtidsstudier under rubriken

Digitisering, digitalisering och automatisering – många digitala vägar till förbättring, men är digitala robotar den enda/bästa lösningen?

Runt om i offentliga Sverige pågår satsningar på digitalisering, automatisering och införande av s k robothandläggare.

Men går det att köpa ett färdigt system som löser allt? Hur gör man för att bli bättre på riktigt, vad fungerar, då vi inför ny teknik?

 

Mats Bohman, administrativ direktör delar med sig av Nacka kommuns erfarenheter och tankar framåt -

Vägen mot den digitala kommunen

 

Tre praktikfall och erfarenheter av dem

  • e-tjänst och robot för hantering av ekonomiskt bistånd
  • Digitala tjänster och verksamhetssystem i ett inom överförmyndarverksamheten
  • e-tjänstsystem som en del i digital hantering av ärenden

Tankar om vägen framåt

  • Digitala tjänster på riktigt
  • Kommunens roll i det digitala nätverkssamhället
  • Digitaliseringen en nyckel för klara det kommunala uppdraget

Ledarskap för digitalisering

  •  Att leda i komplexitet

 

Marie Larsson, Avdelningschef, kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun, kring kommunens arbete för att uppnå en långsiktig, bestående förändring.

Digital förändringsledning

  • Digital transformation – i HELA organisationen
  • Processer & informationsflöden
  • Praktikfall; robothandläggning av intern löneadministration

 

Anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785