Sambrusk logotyp, till startsidan

143 arbetsdagar kvar till den 25 maj 2018 – när Dataskyddsförordningen ersätter PuL

Den första etappen, av Föreningen Sambruks projekt ”GDPR-inventering”, har nu varit igång ett par veckor. Under denna tid har Projektledaren, Peter Mankenskiöld, formulerat fram den övergripande projektplanen och genomfört ett antal planerings- och förberedelseaktiviteter tillsammans med ett par projektparter, IBM Svenska AB och Nacka kommun.

Efter denna veckas orienteringar kommer nu projektgruppen att träffas för en gemensam projektgenomgång, inför den första riktiga testkörningen på skarp data i Nacka under vecka 46 (tyvärr kom höstlovet i vägen för en del av de tidigare planerade aktiviteterna).

Genomförda aktiviteter

  • Genomförda möten har framförallt handlat om tekniska lösningar och juridiska förutsättningar. Finansiering av steg 2 har även varit i fokus. Flera samtal med SKL, Vinnova, Regeringskansliet och intresserade kommuner har genomförts.
  • Tester är genomförda på "dummy-data" och vi har arbetat med planering för en test på skarp data.

Nästa steg

  • Sammanställning av underlag för delrapport.
  • Juridikreferensgrupp är på gång att bildas med avsikt att dels säkerställa att genomlysnings-Konceptet/tjänsten följer regelverk och riktlinjer inom GDPR samt att säkerställa och komplettera personuppgiftsbegrepp etc.
  • Teknikreferensgrupp ska bildas för att säkerställa att tekniken levererar som planerat
  • Skarp testkörning på data hos Nacka kommun genomförs under vecka 46
  • Webmöte planeras till vecka 47 med hela projektgruppen där vi ska presentera underlag och resultatet av projektets leveranser så här långt.

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-14 11 92 eller läs mer på Föreningens webbplats

Vill du veta mer om projektet – kontakta Projektledaren, Peter Mankenskiöld, peter.mankenskiold@sambruk.se / 0761-70 45 60 eller läs mer på projektsidan

Mer information om GDPRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785