Sambrusk logotyp, till startsidan
Offentliga rummet

AI – automatisering med intelligens! ”Gärna en robot – men först en rejäl processanalys!”

Förståelse kring förändringsledning är avgörande för att nå framgångsrik implementation i organisationen

Marie Larsson, Avdelningschef, kvalitet och förnyelse Skellefteå kommun, kommer att delge kommunens arbete kring vad som genomförts under rubriken Digital förändringsledning, när syftet är att uppnå en långsiktig förändring som är bestående.

Digital förändringsledning

  • Digital transformation – i HELA organisationen
  • Processer & informationsflöden
  • Praktikfall; robothandläggning av intern löneadministration

 

VÄLKOMMEN till Föreningen Sambruks Nätverksdag den 23 maj i Göteborg!

Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

Föreningen Sambruks ansats under nätverksdagen vid Offentliga rummet är att inkludera medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats i ansöknings- och handläggningsprocessen.

Du kommer att få ta del av flera kommuners intressanta utveckling, vilket kommer att varvas med engagemang från närvarande.

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2018 års konferens delas av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och de övriga 48 kommunerna i Västra Götaland.

Anmälan görs på www.offentligarummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785