Sambrusk logotyp, till startsidan

Bolagsverkets utvecklingsuppdrag 2013

Bolagsverket är sedan 2011 utvecklingsansvarig myndighet för området företag och företagande. Denna rapport gäller utvecklingsuppdragets genomförande under 2013.
Bolagsverket har i genomförandet av utvecklingsuppdraget utgått från regeringens intentioner med e-förvaltningen som de framgår av utvecklingsuppdraget samt från regeringens e-förvaltningsstrategi "Med medborgaren i centrum - För en igitalt samverkande statsförvaltning".

Som utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom sektorn företag och företagande, har Bolagsverket nu lämnat den fjärde årliga rapporten för uppdragets genomförande till Regeringskansliet. Rapporteringen bidrar till en samlad bild över utvecklingen inom området och de förutsättningar som finns för samverkan och integration mellan oss som har företagare som målgrupp. Vi vill med detta utskick sprida rapportens innehåll med förhoppningen om att det kan skapa ett mervärde i er verksamhet

Ta del av rapporten >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är intresserad av tidigare års rapporter så finns de här:

http://www.bolagsverket.se/om/oss/utvecklingsmyndighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Myndigheters verksamhetsplaner

Som en del av uppdraget har Bolagsverket under 2013 samlat in och analyserat verksamhetsplaner från 19 myndigheter med företagare som målgrupp. Analysen visar bland annat att det finns potential för utökad samverkan. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som har medverkat och bidragit till rapportens resultat!

Ta del av den sammanfattande analysen >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Myndighetsgemensamma arbeten

I rapporten för utvecklingsmyndighet beskrivs flera gemensamma arbeten. Ett av dessa var 14 myndigheters regeringsuppdrag att kartlägga företags uppgiftslämnande. Kartläggningen, som slut­rapporterades i november 2013, ger kunskap om vilka uppgifter som samlas in och när en uppgift lämnas fler än en gång från företag. Som ytterligare ett resultat har myndigheter startat upp arbeten för att öka återanvändning av uppgifter inom särskilt viktiga områden.

Slutrapporten från uppdraget finns att läsa här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du även läsa en sammanfattning av slutrapporten >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Juridiska utmaningar

För att medverka till en stärkt e-förvaltning, har Bolagsverket utfört en inventering av juridiska hinder för e-förvaltning i samverkan. Rapporten lämnades till e-delegationens arbetsgrupp i slutet av förra året.

Här kan du läsa rapporten om de identifierade hindren >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nu återstår ett fortsatt arbete för oss alla att främja och samordna vårt utvecklingsarbete kring olika aspekter av e-tjänster och e-förvaltning! Det bygger på en fortsatt dialog och nära samverkan mellan oss myndigheter och aktörer med företagare som målgrupp.


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785