Sambrusk logotyp, till startsidan
Dataskyddsförordning 2018

Delta i uppstart av avslutande etapp: projektet GDPR-INVENTERING MED STÖD AV AI

I projektet GDPR-INVENTERING MED STÖD AV AI är etapp 2a avklarad. Styrgruppen har godkänt redovisningen av etappen och beslutat om att gå vidare med etapp 2b som är den sista etappen i projektet.

Projektarbetet har i etapp 2a fokuserat på juridiska frågor runt beskrivning av personuppgiftsdefinitioner. Scenariot är att i samband med manuell granskning fånga upp nya beskrivningar, som med stöd av annotationer och mönsterigenkänning återrapporteras till den centralt placerade funktionen för kontinuerligt förfinade och uppdaterade sökdefinitioner.

Även arbetet med hantering av laga stöd för lagring av personuppgifter i ostrukturerad data har bearbetats i etappen. Både definitionsmässigt och processmässigt. I kravställningsarbetet har även de processflöden identifierats som beskriver de olika steg som behövs för att kunna ta fram en stödfunktion. Funktionen underlättar genomsökning av ostrukturerade datamängder för att identifiera misstänkta förekomster av personuppgifter som i ett förenklat arbetsflöde är ett stöd i arbetet med att granska och göra avdömningar och klassificeringar.

Avslutningsvis har även arbete påbörjats för att reda ut de olika komponenter som tillsammans med processtödet i en paketering utgör slutmålet. En tjänst som underlättar inventering av förekomster av personuppgifter i ostrukturerade datamängder.

 

- Syftet med projektet är att skapa ett underlag för en långsiktig lösning som hanterar ostrukturerade datamängder från system både inför införandet av GDPR, och därefter kunna vidareutveckla med utökad funktionalitet, meddelar projektledare Peter Mankenskiöld. Vi vill verka för att få en både unik, långsiktigt hållbar och effektivitetshöjande lösning i form av innehåll som blir bättre över tid.

 

Uppstarten av etapp 2b innebär att vi nu bjuder in befintliga och nya medfinansiärer för att delta i arbetet. Arbetet i etapp 2b fokuseras på teknisk- och finansiell paketering.

Förutsättningar för deltagande och medfinansiering

  • Projektbudgeten för avslutande etapp 2b är 300.000 kr. Denna fördelas proportionellt mellan deltagarkommunerna – uppskattningsvis 30-50 Tkr per kommun.

Kontaktuppgifter/Projektledare

Peter Mankenskiöld
peter.mankenskiold@sambruk.se
0761-70 45 60

 

Tidsplan

Under projektets gång med beslutspunkter mellan varje etapp, har tidplanen förskjutits något. I dagsläget beräknas etapp 2b avslutas i mitten av mars. Detta inkluderar tester genomförda på data hos de kommuner som har deltagit i projektgruppen som medfinansiärer.

Reviderad tidsplan

Målet är att erbjuda färdigpaketerad tjänst i slutet av kvartal 1!

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785