Sambrusk logotyp, till startsidan

Digitalisering av ärendeprocesserna inom överförmyndarens verksamhet – ett halvdagsseminarium med Nackas Överförmyndarenhet, i samverkan med Föreningen Sambruk

Ett tiotal kommuner var representerade för att ta del av hur Nackas Överförmyndarenhet har utvecklat sin verksamhet, från manuella, oklara arbetsrutiner till en effektiv och serviceinriktad verksamhet.

Det förändrade arbetssättet var också grunden till genomgång av ett helt nytt, effektivt digitalt processtöd – verksamhetssystemet Provisum.

Presentationerna, som kan följas via länkarna nedan, följdes sedan av gruppvisa genomgångar av Överförmyndarenhetens handläggare, som demonstrerade arbetssätt och funktionalitet i det nya verksamhetssystemet.

Utöver specifika frågor om systemet, från de intresserade deltagarna, fick Nackas handläggare också svara på ”kärnfulla” frågor om man är nöjd med det nya systemet, eller saknar det gamla? Liksom vid tidigare studiebesök (Nacka har tagit emot ett stort antal kommuners överförmyndar-kollegor) så framkommer att handläggarna är mycket nöjda med Provisum.

AGENDA för seminariet – hållpunkter och länkar till presentationer:

 

Från tillsyns- & kontrollmyndighet till modern serviceorganisation” Ann-Charlotte Oetterli, enhetschef vid Överförmyndarenheten i Nacka


”Verksamhetsutveckling i samverkan” Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk


”Från pappersbaserad akthantering till fullt digitaliserad ärendeprocess” Michael Siljö, Business director, Resursen Sverige AB, förvaltnings- & utvecklingsansvarig för verksamhetssystemet Provisum

 

”Provisum – ett effektivt digitalt processtöd till såväl Överförmyndaren som Gode män” Mats Lycken, Chefsarkitekt, Resursen Sverige AB


Seminariedagen sammanfattas

 

Läs mer:

För ytterligare information kontakta:

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785