Sambrusk logotyp, till startsidan
UKA, Uppföljningssystem för kommunala aktivitetsansvaret

Digitalt stöd för kommunala aktivitetsansvaret - Förvaltningsrådet UKA träffades i juni 2017

Föreningen Sambruks Förvaltningsråd för UKA delar med sig av information kring systemet UKAs nuläge genom Videodokumentation

UKA är ett effektivt dokumentations- och uppföljningssystem för kommunens arbete med att stödja ungdomar som befinner sig utanför skolan och arbetslivet. Systemets möjlighet till dokumentation innebär snabb hantering för att fånga upp ungdomar och erbjuda aktivitet/sysselsättning utifrån ungdomens intresse/tidigare genomförd aktivitet osv. allt för att förhindra att ungdomar hamnar i ett utanförskap.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar för stöd till ungdomar i åldern 16 - 20 år och har här ett stödsystem för att följa det kommunala aktivitetsansvaret – KA.

Dagens 16 användande kommuner hälsar fler kommuner välkomna i samverkan!!

Statistik

Via systemet kan kommunen både få en statistisk överblick, i form av cirklar och diagram, och även samla in uppgifter och exportera rätt underlag till SCB. Lena arbetar med UKA i Borlänge kommun och beskriver hur kommunen använder statistiken för uppföljning inom olika verksamheter.

Handläggarperspektiv

UKAs främsta syfte är att förenkla vardagen för handläggare och på så sätt förhindra att ungdomar hamnar i ett utanförskap. Genom att systemet underlättar handläggares arbete frigörs tid för aktivt arbete med ungdomar. Funktioner som uppskattas av handläggare beskrivs av Anna och Maja från Helsingborgs kommun

Förvaltningsråd

Genom samverkan i Förvaltningsrådet stöttar kommunerna varandra, utbyter erfarenheter och påverkar frågor kring det kommunala aktivitetsansvaret. Lena & Lars från Luleå kommun beskriver fördelarna med Förvaltningsrådet

Integrerat mot Betygsdatabas

Integrationen mot UHR/BEDA (Universitetshögskolerådet/BetygsDatabas) finns på plats och handläggare kan, förutom att slagning sker automatiskt, välja att ställa specifika frågor. Berka i Örebro kommun beskriver fördelarna.

Fördelar med UKA

Senast tillkomna användande kommunen är Sundsvall och Hans beskriver kriterier som avgjorde att det blev UKA

Utveckling

Systemutvecklingen sker agilt och kommunerna testar och återkopplar med synpunkter repetitivt. Förvaltningsrådet diskuterar vid varje tillfälle kommande prioriteringar och här beskriver Camilla och Sara från Östersunds kommun vilken utveckling som diskuteras som nästa steg.

Förvaltningen är etablerad enligt Föreningen Sambruks samverkanskoncept, och därigenom finns en stabil och effektiv organisation för framtida drift, systemförvaltning och stöd vid implementering för kommande kommuner.


För mer information

Läs mer om systemstödet UKA

Förvaltningsledare & kontaktperson

Lotta Ruderfors; lotta.ruderfors@sambruk.se 0705-717747

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785