Sambrusk logotyp, till startsidan
Föreningen Sambruks nätverksdag 30 maj 2017

Dokumentation från Föreningen Sambruks nätverksdag 30 maj

-Digital transformation

TACK för att du fanns på plats som föreläsare och/eller deltagare vid Föreningen Sambruks nätverksdag vid Offentliga Rummet 2017! Ett fullsatt auditorium fick lyssna till och diskutera tre aktuella områden.


Både teknik, affärsmodeller och processer påverkas alla av digital transformation och det är sällan tekniken som är den stora utmaningen för att uppnå digital transformation.

De ständiga utmaningarna är i stället samordning, kommunikation och prioritering. De kräver att vi har förmåga att anpassa våra arbetssätt till situationen, att vi kan samarbeta mot gemensamma mål och att vi har beslut som bygger på fakta och kunskap.

Nätverksdagens upplägg var i workshop-format där deltagarna gavs möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter inom tre konkreta digitala transformationsprojekt. Spåren var kopplade till tre av föreningen Sambruks områden där varje grupp hade en workshopledare med ett kommunalt perspektiv!

Artificiell Intelligens (AI) som effektivt stöd inom kundtjänst/kontaktcenter

Göran Lindsjö, senior advisor Regeringskansliet, har följt utvecklingen av AI och har ett intresse av vad det kan innebära för offentlig sektor! Vad händer inom Artificiell Intelligens och är det något för kommuner?

Workshopledare: Lotta Ruderfors, Föreningen Sambruk

Medborgaren som medskapare av digitaliserade tjänster

Katarina L Gidlund – forskare som beforskat medborgarperspektiv av IT-utveckling & samhällsutveckling - beskrev Vad det innebär att arbeta behovsdrivet, och varför har vi inte kommit längre? Hur ska kommunen ta sig vidare till nästa fas?!

Workshopledare: Göran Westerlund, Alingsås kommun

Digital transformation kräver en stark Förändringsledare

Anna-Maria Lindholm - verksamhetskonsult med stor erfarenhet inom IT-projekt – visade på vikten av att involvera människan, och att utse en Förändringsledare, vid verksamhetsutveckling

Workshopledare: Ann-Charlotte Oetterli, Nacka kommun

Sammanställd Dokumentation

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785