Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruks spår på nätverksdagen vid Offentliga rummet i Sundsvall, den 30 maj 2017

Digital transformation – hur och till vilken nytta?

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn?

Föreningen Sambruk har i mer än tio år arbetat med många olika verksamhets­utvecklingsprojekt, där e-tjänster och digitalisering varit bärande inslag. Under nätverksdagen bjuder vi in intresserade och engagerade representanter från kommuner och andra offentliga organ att i workshop-form diskutera och utbyta erfarenheter av konkreta digitaliseringsprojekt (istället för att ”bara” referera till vanliga exempel från näringslivet, t ex Amazon, Google, Uber, AirBnB etc) – vi vill erbjuda en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.

(– mer detaljerat innehåll & agenda för dagen kommer senare)

 

 

Föreningen Sambruks Årsmöte 30/5

Direkt efter nätverksdagen hälsas samtliga medlemmar välkomna till Årsmötet.

Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling. På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs.

Handlingar till Årsmötet kommer att publiceras på www.sambruk.selänk till annan webbplats

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785