Sambrusk logotyp, till startsidan

Get Online week 27 mars - 2 april 2017

GOW17 har 2017 tre internationella teman Cybersäkerhet, e-tjänster och Arbete och entreprenörsskap

Get Online Week är en kampanj som sker samtidigt över hela Europa. Föreningen Sambruk – Municipalities for Joint Development of e-Services – är den svenska partnern för fjärde året i rad för GOW 2017.

Kampanjveckan genomförs inom den svenska nätverksorganisation "Digidelnätverket" - som samordnar och övervakar en mängd aktiviteter över hela landet, med målet att bli en nation av 100% digitala medborgare.

Partners som genomför aktiviteter är bl.a.

  • Biblioteken - med fokus på digital delaktighet för läs- och skrivkunnighet och tillit
  • Studieförbund - med fokus på digital delaktighet för kompetens kring arbete
  • Myndigheters lokala servicecentrum - med fokus på digital delaktighet kring tillit och förtroende för offentliga e-tjänster

GOW har 2017 tre internationella teman:

  • Cybersäkerhet Hantera din digitala identitet på ett säkert sätt. Använd teknologin och internet säkert.

Eftersom Sverige saknar ett nationellt, allmänt accepterat e-id (i motsats till Estland och Danmark), finns det på den svenska marknaden ett antal olika lösningar och leverantörer av e-legitimation. En särskilt växande trend är Mobila BankID, som används med hjälp av smartphone.

Vi har nu fler Mobila BankID än "vanliga" eID-användare bland digitala medborgare. Dock är fortfarande ett stort antal av både digitala och analoga medborgare uteslutna från att nyttja ett säkert Internet, som används av nästan alla tjänsteleverantörer, både företag och myndigheter.

Alla våra partners är väl medvetna om detta dilemma och kommer att uppfylla och svara på allmänhetens funderingar kring användning av online-ID, göras medvetna om frågor kring Internetsäkerhet och integritet, i samband med grundläggande tips och vägledning för det digitala samhället.

  • e-tjänster Lära sig använda myndigheters och bankers olika e-tjänster. Men även e-hälsa och e-handel.

En majoritet av Sambruks partners under GOW17 är offentliga bibliotek (som drivs av lokala myndigheter), som kommer att erbjuda stöd och utbildning för användning av offentliga e-tjänster, särskilt de som erbjuds i den egna hemstaden/kommunen. Även partners från nationella myndigheter - från lokala kontor - kommer att ge användbara tips som rör deras specifika e-tjänster, allt från skattedeklarationer, socialförsäkrings-och e-hälsofrågor, söka jobb etc.

  • Arbete och entreprenörsskap Skapa sin egen framtid. Att utvecklas, hitta nya jobb och starta företag.

Flera partners representerar studieförbund, som tillhandahåller kursplaner för både teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar. De kommer att ge föreläsningar och workshops för att ge stöd för att tipsa om hur man skapar sin egen framtid, att komma vidare, hittar nya jobb, startar ett företag, etc. Partners representerar myndigheter som arbetar med arbetslöshet och kommer också att fokusera på digital kompetens för att effektivt söka jobb, samt främja anställningsbarhet.

Sambruk tillsammans med partners kommer att engagera 2.500 användare i GOW17 verksamhet i Sverige.

Alla som arbetar för ökad digital delaktighet är välkomna att delta!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Mer information om Get Online week 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785