Sambrusk logotyp, till startsidan
Föreningen Sambruk deltar vid Offentliga Rummet

"Hur lyckas du med ditt digitaliseringsprojekt?"

Digital transformation – hur och till vilken nytta?

Föreningen Sambruks Nätverksdag under Offentliga rummet erbjuder en praktisk och interaktiv dag, där verkliga exempel från vår närhet (offentlig sektor) är utgångspunkter för att kunna utbyta erfarenheter, hämta inspiration och kunna tillämpa dessa på hemmaplan i andra digitaliseringssatsningar.

VÄLKOMMEN till Föreningen Sambruks Nätverksdag den 30 maj i Sundsvall!

Utöver det allt vanligare modeordet ”digitalisering”, så används nu ofta begreppet digital transformation – antingen för att spå ljusa framtidsutsikter eller varna för allvarliga följder av effekterna med allt fler digitala tjänster och verksamheter. Men, vad innebär digitalisering egentligen och vilka praktiska nyttoeffekter har hittills uppnåtts genom digital transformation inom den offentliga sektorn? Nätverksdagen kommer att fokusera på tre mycket aktuella och väsentliga delar inom digital transformation av offentliga sektorn;

  • Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, vilket kräver en stark förändringsledare
  • Artificiell intelligens som effektivt stöd inom kundtjänst/kontaktcenter
  • Medborgaren som medskapare av digitaliserade tjänster

 

Verksamhetsutveckling som väsentlig del inom den digitala transformationen, kräver en stark förändringsledare

I dag pratas det allt mer om digitalisering som en lösning på effektivisering och problem som finns i verksamheten. Digitalisering och införande av nya systemstöd kommer inte automatiskt lösa några problem, utan kan tvärtom skapa problem och längre ledtider om man inte driver införandet som ett förändringsarbete där man låter anställda i kommunens verksamhet vara aktiva i arbetet.

Människan i fokus vid förändring skapar förutsättningar för framgångsrik digitalisering. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor. Förespråkare för användning av förändringsledning menar att beteendeförändringar som sker genom tvång löper stor risk att inte bli beständiga. Se till att involvera dem som blir berörda av förändringen i arbetet. Utse en förändringsledare. Det ökar chansen att åstadkomma bestående förändringar.

Under rubriken Hur lyckas du med ditt digitaliseringsprojekt? kommer Ann-Charlotte Oetterli, enhetschef Överförmyndarenheten i Nacka och Anna-Maria Lindholm, verksamhetskonsult på Nebu, dela med sig av framgångsfaktorer, fallgropar och metoder som kan vara till hjälp vid förändringsarbete. I workshop tillsammans med dig och dina erfarenheter skapar vi tillsammans en enkel verktygslåda att ha med sig i kommande förändringsprojekt.

Anna-Maria Lindholm, verksamhetskonsult på Nebu, har lång erfarenhet inom IT-området inom så väl privat- som offentlig sektor. Hon har arbetat som projektledare och teknisk projektledare med både små och stora projekt inom bland annat identitetsområdet (med PUL och på senaste året GDPR) och integrationsområdet. Hon har erfarenhet av att arbeta som testledare och testkoordinator. Hon är en erfaren workshopsledare och har under de senaste åren arbetat en hel del med informationsmodellering samt processkartläggningar.

 

Under Nätverksdagen ger Föreningen Sambruks konferensspår dig en unik möjlighet att i workshop-form diskutera och utbyta erfarenheter av konkreta digitala transformationsprojekt, med tre olika inriktningar, enligt ovan. Mer information kring övriga områden kommer inom kort!

Sammanställd information om dagen hittas här!

 

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSamverkansprogrammet. Värd för 2017 års konferens är Sundsvalls kommun och konferensen genomförs på Quality Hotel den 30 maj – 1 juni 2017.

Anmälan görs på www.offentligarummet.seöppnas i nytt fönster


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785