Sambrusk logotyp, till startsidan
DigiGov 2017

Intryck från DigiGov-konferensen i Kista, den 5-6 december 2017

Föreningen Sambruk deltog med monterplats och workshop-deltagare under konferensen ’DigiGov – Toppledarforum för ett smartare Sverige’

I kort sammanfattning:

 • Två intensiva dagar med många inspirerande och "visionerande" presentationer
 • MYCKET samverkansdiskussioner, inte minst mellan Regeringsföreträdare (både Digitaliserings- och eFörvaltningsministern) och SKL, samt med och mellan statliga myndigheter
 • Intressanta utblick mot, samt intryck från Danmark och Norge
 • Sverige halkar efter i flera internationella rankningar av offentliga sektorns digitalisering – därför krävs nu krafttag för att förverkliga regeringens vision att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter

De två konferensdagarna var fyllda av ett stort antal intressanta och ibland tankeväckande föredrag, som tillsammans med två workshop-sessioner syftar till att skapa gemensamma målbilder för att kunna realisera ett effektivare, öppnare digitaliserat samhälle. De från Föreningen Sambruks verkst.tjm:s perspektiv mest intressanta föredragen var;

Dag1

 • Regeringens Öppna Råd, fyra parallella workshop-sessioner med olika inriktning. Verkst.tjm deltog i spåret ’Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering’ där tio grupper först ”spånade fram” individuella lösningsidéer/-förslag, ur vilka varje grupp sedan valde ut tre, därefter ett förslag. Detta dokumenterades och videofilmades, samt överlämnades till företrädare för ansvarig minister/departement
 • Varför och hur ska vi öka takten på Sveriges digitaliseringsresa?
  var rubriken på två föredrag av representanter från McKinsey respektive CISCO. Det viktigaste budskapet är att digitaliseringen visserligen gör att många yrkesroller och därmed arbetstillfällen försvinner, MEN att digitaliseringen också SKAPAR nya jobb och att ”nettosumman” av detta blir positiv, dvs det kommer att finnas fler nya arbetstillfällen än det antal som försvinner!
 • Under rubriken ’Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens’ beskrevs möjligheterna med AI av bl a AI-forskaren Christian Guttmann, Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute NAII samt Professor (Adj. Assoc.) University of New South Wales Karolinska Institutet (länk till presentationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Sista passet dag 1 hade avsatts till informationssäkerhet – ett nog så viktigt ämne. Under konferensdagens sista 45 minuter, nämndes dock det kommande ikraftträdandet av Dataskyddsfördordningen endast en gång; att de som aktivt arbetar med informationssäkerhet – t ex genom ISO27001-certifiering – har ett STORT försprång när det gäller att uppfylla alla nya krav som förordningen (även refererad till som GDPR) ställer.

Dag2

 • Vid dagens inledande session presenterade och diskuterade Jenny Birkestad/SKL, Jane Walerud (världskänd entreprenör och start-up-investerare) och SLL:s Innovationslandstingsråd, Daniel Forslund under temat ’Hur kan fler vara med och skapa morgondagens välfärd?’
  Jane Walerud var märkbart besviken över låg ”tolerans” och förståelse för nya, oprövade innovationsidéer, något som dock motsades av Daniel Forslund. Från åhörarens horisont, kändes Dr Waleruds frustration igen och det formades också en idé om eventuellt tänkbart samarbete mellan någon innovationsentreprenör och Föreningen Sambruk……
 • Civilminister Ardalan Shekarabi och SKL:s Ordörande Lena Micko tog under nästa pass i hand för att bekräfta överenskommelsen att ”Tillsammans säkra välfärden i Sverige” (som rubriken för deras gemensamma session var). Civilministern var något självkritisk och konstaterade att Sverige halkat efter i den internationella ”digitaliseringsligan”, men att man nu kommer att hämta in detta genom bl a inrättande av den nya Digitaliseringsmyndigheten, som kommer att placeras i Sundsvall.
 • I nästa session anslöt så ytterligare två ministrar, Digitaliseringsminister Peter Eriksson och Helene Hellemark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, samt sjukvårds- och folkhälsoministerns statssekreterare, Agneta Karlsson. Dessa regeringsföreträdare beskrev bl a ansvarsuppdelningen i regeringen, där Peter Eriksson nyligen presenterat Sveriges nya Digitaliseringsstrategi.

Dag2:s workshop-session handlade om ’Våra viktigaste samhällsutmaningar’, där vtjm:s grupp fokuserade på området Utbildning, forskning och kompetens – Grunden för en ökad digital kompetens.
Gruppdiskussionen inriktades på att besvara frågan; Vilka möjligheter leder digitaliseringen till inom fem år? – denna diskussion resulterade i följande ”ordmoln;

DigiGov 2017

Efterföljande gruppdiskussion avsåg att besvara frågan; Vad behöver ledare göra för att förverkliga dessa möjligheter? Vilket gav följande resultat;

DigiGov 2017
De avslutande föredragen under dag 2 gav intressanta och värdefulla utblickar i andra länders digitaliseringssträvanden, i Danmark och Norge;
 • Danmark ligger långt fram, med flera nationella initiativ och kraftfullare, övergripande styrning av digitaliseringsarbetet inom offentlig verksamhet.
 • I Norge har OECD gjort en översyn av digital förvaltning i Norge i våras. Norge har många likheter med Sverige och det finns mycket att lära av de rekommendationer OECD ger Norge.
 Som avslutande pass ville moderatorn, Darja Isaksson, att den avslutande föreläsargruppen (från Danmark, Norge och OECD) skulle ge Sverige ett par konkreta tips för den kommande förändringsresan mot ett smart, digitaliserat Sverige;
 • Använd befintliga tillgångar/resurser och teknologier plus AI och alla andra smarta verktyg!
 • Fokusera på att erbjuda individen den service han/hon förväntar sig – oavsett av vem eller varifrån servicen kommer
 • Mer flexibilitet och samarbete, plus samskapande (Mexico nämndes som exempel, med ”Government as a platform”)

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-14 11 92 eller läs mer på Föreningens webbplats

Mer information om DigiGovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785