Sambrusk logotyp, till startsidan

iVIS – innovativt Verksamhetssystem i Skolan utvecklas vidare

iVIS är Föreningen Sambruks och imCode:s gemensamma FoU-projekt, för att tänka nytt och föra den digitala utvecklingen i skolorna framåt. Projektet som resulterat i ett öppet IT-system som är både mer flexibelt och kostnadseffektivt än dagens lösningar. Vi fortsätter nu utvecklingsarbetet, för att ge den svenska skolan ett öppet och ännu bättre system.

I nuläget pågår arbete med att starta upp tre tjänster, som beskrivs nedan. Med öppenhet som ledord, kan även specialiserade tillämpningar/gränssnitt konstrueras av fristående aktörer, med kunskap om sin målgrupp. Det innebär att skolorna inte längre är beroende av att en enda leverantör ska täcka alla behov av utvecklingsinsatser och nya tjänster. Både andra leverantörer och t o m skolans egna aktörer kan, om de vill, skapa egna tjänster. Läs mer om filosofinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som iVIS bygger på.

 

Befintliga tjänster inom iVIS-plattformen

  • Incidentrapportering

En effektiv rapporteringstjänst som gör att lärare, skolpersonal, elever och föräldrar kan rapportera förhållanden som måste hanteras på något sätt, som t ex mobbning eller diskriminering.

Rektor och ansvariga lärare kan sedan sammanställa informationen och baserad på denna skapa ett ärende, där man kan följa vad som skolan gör för att hantera situationen. Självklart under nödvändig sekretess.

Ådalsskolan i Kramfors kommer att vara första skola i Sverige att ta systemet i drift under 2017.

Avvikelsehanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

  • iVIS molnlagringstjänst

Alltmer av undervisning och elevernas egna arbeten förutsätter elektronisk dokumentation, såväl skriftlig som (foto-)grafiskt och inte minst videoupptagning/-produktion. Detta innebär att lagringsbehovet för datafiler för både elever och personal ökar snabbt och dramatiskt. Samtidigt upplever många skolor stora utmaningar i att kunna erbjuda en kostnadseffektiv och säker lagringsfunktion. Tidigare använda lösningar, att nyttja olika lagringstjänster på nätet (i det s k ”molnet”) har fått kritik för bristfällig datasäkerhet och att lösningarna erbjuds av kommersiella, globala aktörer.

Enligt EUs dataskyddslagstiftning, som också omfattar Sverige, är det förbjudet för offentlig verksamhet att lagra personuppgifter utanför EU:s gränser. Det är självklart viktigt att personuppgifter lagras på det sätt som EU föreskrivit och bristen på̊ en juridiskt korrekt fillagring är idag en kritisk faktor för många kommuner.

iVIS molnlagringstjänst erbjuder en garanterad fillagring i Sverige och ger alla på skolan tillgång till de lagringsytor de behöver. Systemet innehåller givetvis också enkla och effektiva verktyg för åtkomst till och redigering av alla typer av filer i lagringstjänsten - på samma sätt som i andra, motsvarande lagringstjänster.

iVIS School Cloudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  • iVIS Ansökningsformulär

iVIS Ansökningsformulär för skolan innehåller funktioner för att skapa olika anmälningsformulär, där data från iVIS används för att fylla i t ex mantalsskrivningsadresser (baserat på personnummer) och annan data som finns i iVIS.

Ansökningarna lagras sedan i iVIS och kan hanteras och godkännas av administratörer.

Idag finns en färdig e-tjänst för Skolskjutsansökan.

Skolskjutsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vidareutveckling av iVIS-plattformen

Är du/din skola intresserad att bidra till att vidareutveckla iVIS till ett ännu bättre skoladministrativt system? Det finns flera sätt:

  • Börja med att prova/använda någon/några av de befintliga tjänsterna enligt ovan – då bidrar du till att iVIS utvecklas
  • Kontakta oss för att diskutera nya idéer och behov – genom Föreningen Sambruks unika samarbetsmodell kan vi driva framtagning av behovsspecifikationer och formera utvecklingsprojekt och på så sätt realisera nya tjänster/produkter

 

Vill du veta mer?

Läs mer om iVISlänk till annan webbplats

#ivis_se

För mer information, kontakta Föreningen Sambruks verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-14 11 92

eller

Lotta Ruderfors, Projekt- och Förvaltningsledare, lotta.ruderfors@sambruk.se / 0705-71 77 47

eller

vår systemförvaltningspartner, imCODE Partner AB och dess systemansvarige; Hillar Loor, hillar@imcode.com / 0498-20 03 02

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785