Sambrusk logotyp, till startsidan

Öppna verksamhetssystem inom skolan – fortsatt standardisering

Delta i projekt för att skapa fler hållbara integrationer till skolans verksamhetssystem

Bakgrund

Föreningen Sambruk har under de senaste åren drivit projektet "Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem" med syfte att skapa bättre och standardiserade integrationslösningar, för informationsutbyte mellan kommunernas verksamhets­system inom skolan och schemasystemen. Detta projekt har drivits tillsammans med marknadens IT-leverantörer samt SIS (Swedish Standards Institute). Vi har nu gått i mål och den nya standarden kommer att börja gälla under 2017, vilket kommer att underlätta arbetet i många kommuner.

Det framgångsrika arbetet har medfört att både Föreningen Sambruk och deltagande företag vill fortsätta arbetet med att skapa fler standarder för att skapa bra och hållbara integrationer med skolans olika verksamhetssystem.

 

Projektförslag;

Standardisering av informationsutbyte mellan verksamhetssystem inom skolan och andra system

I det fortsatta arbetet, som nu inleds och beräknas vara klart inom ett år, avser vi att tillsammans med deltagande företag skapa standarder för:

  • Närvaroprocessen inklusive att kommunicera frånvaroinformation
  • Betygsprocessen inklusive att kommunicera betygsinformation
  • Omdömesprocessen
  • Närvaro i förskola
  • Nationella prov
  • Digitala läromedel/Lärplattform/Elevinformation
  • Personaladministration – mottagande av information om aktiviteter

Notera att detta är en ”bruttolista” – se vidare detaljer i bilagan TK450-AG9 – Gränssnitt för informationsutbyte i skolanPDF (pdf, 549.1 kB). De standards enligt ovan som tas fram, kommer på sikt att resultera i en total öppenhet mellan skolans olika verksamhetssystem och andra system, som vi är beroende av.

Kostnad och engagemang

Arbetet kommer att genomföras tillsammans med SIS, så att även dessa standarder blir godkända och framförallt använda. Projektet planeras att vara klart i april 2018. Det kommer att bedrivas i workshopsform där alla deltagande företag samt Föreningen Sambruk deltar. För att hålla ett högt tempo i arbetet planeras c:a 12-16 workshops under projekttiden. Bäst kvalitativt resultat får vi med engagerade kommunrepresentanter, som bidrar med verksamhetskunnande under arbetet.

Kommunen kan välja att delta med personalresurs och/eller vara med och delfinansiera projektet.

Den totala kostnaden för projektet är närmare 400.000 kr, varav deltagande företag står för merparten. Vår kostnad för att delta uppgår till 110.000 kr. Det innebär att om tio kommuner är med och delfinansierar detta, så blir kostnaden per kommun 11.000 kronor. Blir det fler kommuner blir självfallet respektive kommuns kostnad ännu lägre.

ProjektförslagPDF (pdf, 763.3 kB)

 

Anmälan senast den 25 maj

Anmäl intresse att delta till peter.dacke@stockholm.se senast den 25 maj. Har du några frågor är du hjärtlig välkommen att höra av dig till mig, eller någon annan i Föreningen Sambruk – kontakt­uppgifter finns på http://sambruk.se

för Föreningen Sambruk

Peter Dacke tel 0761-20 60 65

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785