Sambrusk logotyp, till startsidan

Provisum - ett system som har allt

Har du funderat på att göra arbetet inom överförmyndarverksamheten mer effektivt, rättssäkert och arbetsmiljövänligt? Sambruks kompletta handläggarsystem speciellt utvecklat för överförmyndarverksamheten, går inte att jämföra med något annat.


Provisum är ett digitalt system som ger handläggarstöd i myndighetsutövningen på Luleå kommuns överförmyndarexpedition

 

- Jag älskar Provisum, det har allt jag kunnat fantisera om sedan jag började som handläggare 2007, säger Anna-Karin Wistrand, Avdelningschef på Överförmyndarexpeditionen i Luleå

 

Luleå Kommun valde att avropa systemet för ett år sedan och är mer än nöjda med att kunna jobba på ett modernt sätt. I Provisum finns alla aktuella ärenden öppna och handläggarna riskerar inte att tappa bort ett pågående ärende för att en kollega varit och hämtat en akt.

 

- Det har helt klart blivit mindre spring i och letande efter akter vilket inte minst är bra för den psykosociala arbetsmiljön. Man behöver inte vara rädd för att tappa bort något och man har en helt annan överblick, säger Anna-Karin Wistrand.

 

Idag är det bara två kommuner som använder Provisum, Nacka och Luleå. Anna-Karin tror att det bland annat beror på att många inte förstått skillnaden på Provisum och andra system.

 

- Provisum är anpassat utifrån vårt sätt att arbeta och innehåller bland annat rutiner och checklistor. Det är en verklig hjälp och ett stöd och går inte att jämföra andra som finns på marknaden eftersom de fungerar mer som klassiska diariehanteringssystem, säger hon.

 

Överförmyndarnämndens viktigaste verktyg i tillsynen av ställföreträdare är granskningen av årsräkningar. I Provisum kan man ange hur stor procent av årsräkningarna som ska väljas ut för djupgranskning. Man kan också välja med vilket intervall varje förordnande ska väljas ut för djupgranskning.

 

- Systemet effektiviserar vår granskning så att vi kan utöva en modernare tillsyn. Vi kan också få statistik på antal ärenden av ett visst slag samt handläggningstider så att vi lever upp till förvaltningslagens krav på besked om handläggningstider, säger Anna-Karin Wistrand

 

Systemet har funnits i snart åtta år och vidareutvecklas hela tiden. Nu har systemet uppdaterats och utökats med till exempel fler ärendetyper med specifika checklistor samt möjlighet att bifoga en inkommande handling såsom mail eller skrivelser. En annan nyhet är möjligheten för en ställföreträdare att bland annat ansöka om uttagstillstånd, samtycke till fastighetsförsäljning eller arvskifte eller ansöka om tillfällig god man.

- Det känns fint att kunna erbjuda våra ställföreträdare ett modernt system att jobba i. När vi hade haft Provisum i drift i en månad valde hela 25 procent av våra ställföreträdare att rapportera i systemets e-tjänst. Det säger något. Underlättar vi administrationen för dem kan de lägga tiden på rätt saker. Det är ju bra, både för huvudmän och ställföreträdare och underlättar rekryteringen av ställföreträdare, avslutar Anna-Karin Wistrand.

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785