Sambrusk logotyp, till startsidan

Samverkan för att gemensamt skapa mervärde för kommunerna och dess medborgare

Genom att både aktiva medlemmar och en aktiv styrelse bidrar till, och antar, digitala utmaningar så utvecklas Föreningen Sambruk kontinuerligt och ligger i framkant!!

I SAMVERKAN skapas en gemensam, effektiv verksamhetsutveckling som inkluderar medborgares behov.

Vid Föreningen Sambruks Nätverksdag 23 maj i samband med Offentliga rummet, får deltagarna ta del av flera konkreta exempel i hur medborgarens – oftast väsentliga – arbetsinsats inkluderas i ansöknings- och handläggningsprocess när offentlig förvaltning effektiviseras mha Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system.

Den 16 maj 2018 beslutade och publicerade Regeringen  Färdriktning för artificiell intelligenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår förändringsresa fortsätter och vid efterföljande Årsmöte, får medlemmar hälsa nyrekryterad verkställande tjänsteperson Välkommen!

Britta Sandblom

Britta Sandblom

Britta Sandblom har under större delen av 2000-talet arbetat inom den kommunala sektorn både som anställd och som konsult. Arbetsuppgifter har inkluderat såväl övergripande strategiska frågor som mer konkreta frågeställningar inom de flesta kommunala områden som t.ex. socialtjänst, trafik & samhällsplanering och skola.

I region Stockholm har jag arbetat med it-strategiska frågor i samverkansfora som representant i nätverket för IT-chefer i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), i KSL’s IT-strategiskt råd, arbete tillsammans med Länsstyrelsen i den regionala digitala agendan, samt övergripande arbete för regionen med öppna data.

Senast kommer jag från Handelshögskolan i Stockholm där jag bl.a. också intresserade mig för samverkansfrågor inom sektorn. Av IT-cheferna i Sveriges samtliga högskolor och universitet valdes jag till att leda branschens nationella nätverk för IT-chefer.

I Uppsala läste jag internationell ekonomi men tidigt kom jag att intressera mig för och arbeta med IT-utveckling och har verkat inom IT-området samt med utvecklingsfrågor sedan mitten på 80-talet. Rollerna jag haft har varit både som kund/beställare och som leverantör och jag har jobbat i branscher som offentlig sektor, privat näringsliv, akademin och som egenföretagare.

För mig är det viktigt att inom ramen för en kommuns vision sätta medborgare och medarbetare i centrum för förändringsbehov och lösningar, ett perspektiv som går utifrån och in. Det är centralt att utveckling sker utifrån verksamhetens behov i dialog med den tekniska kompetensen.

Ett effektivare resursutnyttjande genom att samverka om lösningar tror jag ger kommuner en bra hävstång för att få mer för samma investering.

Jag ser därför fram emot att arbeta med Sambruk som länge har varit en intressant föregångare i kommunala samverkansfrågor inom verksamhetsutveckling där IT och digitalisering är en integrerad del.

Officiell start för Britta är 2018-09-01

Claes-Olof Olsson

Som en av medgrundarna till Föreningen Sambruk, blev jag både glad och hedrad att få förtroendet att överta rollen som Verkställande tjänsteman efter initiativtagaren, Janne Dicander. Det har varit en synnerligen spännande och givande period i mitt yrkesliv, att tillsammans med Föreningens medarbetare, styrelse och framförallt medlemmarnas engagerade personal, få bidra till kommunal verksamhetsutveckling. Under mina drygt tio år har vi tillsammans utvecklat unika digitala lösningar som på många sätt förenklat och förbättrat den kommunala servicen till och för medborgarna.

Jag är mycket stolt över det vi uträttat, men det finns fortfarande många digitala och verksamhetsmässiga utmaningar att möta – och lösa. Därför är jag glad att styrelsen funnit en erfaren och kompetent ersättare att ta över rollen som verkställande tjänsteperson. Jag önskar Britta varmt välkommen till Föreningen Sambruk och önskar henne och hela Föreningen LYCKA TILL i arbetet att fortsätta utveckla Sambrukandet och kommunernas digitaliseringssatningar!

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785