Sambrusk logotyp, till startsidan
Föreningen Sambruk och Kivos genomfört erfarenhetsdag om molntjänster

Stort intresse för föreningen Sambruks & Kivos erfarenhetsdag kring molnbaserade kontorsprogram och samarbetsplattformar länk till annan webbplats

Det var fullsatt i Mölndals stadshus fullmäktigesal 1 november när deltagare fick ta del av erfarenheter och diskutera molntjänster

Runt 50 engagerade personer hade bänkat sig. Verksamhetsutvecklare, IT-folk, jurister och arkivarier fanns med i publiken. Förmiddagen var späckad med berättelser från kommunerna Ale, Mölndal, Göteborg, Flen och Lomma.

Annika och Göran inledde kort med en presentation av föreningen Sambruk samt av Kivos.

Annika Samuelsson presenterar Föreningen Sambruk

Nisse Waldefeldt, förvaltningschef Göteborgs stad berättade vad som hänt efter utrullningen av Office365 stoppades i staden och hur man nu går vidare. Göteborg insåg att Microsoft har tillgång till information i klartext. Stadsledningskontoret bedömde att uppgifter röjs när de lämnas över till leverantören/ underleverantörer och dessa har tillgång till stadens krypteringsnycklar. Ett avtal har nu slutits med Microsoft med en utökad funktion av ”Customer Lock Box” som ska garantera att information inte röjs. Utrullningen har fokus på Office, OneDrive, Skype och utbyte av Notes till Outlook. Vissa delar kommer att var lätta och andra svåra berättade Nisse. Några delar kommer att vänta till 2018.

Christina Larsson, IT-chef och Per-Erik Lundahl, verksamhetsutvecklare från Ale berättade om pionjärarbetet med att få användningen av Office365 i skolan godkänd av datainspektionen. Ale har nyligen rullat ut Office365 i administrationen. Ale har ett löpande arbete med informationsklassning och funderar nu på vilka som ska ha ”Customer Lock Box” -funktionen.

Urban Bertling IT-chef i Flen talade om kommunens införande av Google för administrationen. Kärnan är kommunens egen katalogtjänst FIKA som synkroniserar uppgifter från HSA, Aditro personalsystem,ProCapita elevsystem, AD och Google. Kommunen använder alla delar av G Suite och har ett fokus på mobilitet.

Anders Karlsson, IKT-samordnare och Per-Erik Blom, systemansvarig från skolförvaltningen i Mölndal pratade om sitt projekt med Google i skolan som infördes 2016. Idag har man runt 2000 Chromebooks på skolorna som fungerar väl.

Patrik Flensburg, servicechef i Lomma berättade om Office365 som infördes redan 2015. Patrik berättade om både plus och minus i den nya miljön. Lagring har blivit billigare och mer tekniskt säker men licenskostnader kan vara svåra att hålla kontroll över då olika funktionalitet finns i olika licensformer. Det är viktigt att lägga tid på planering framförde Patrik.

Efter lunch pratade Daniel Melin på Kammarkollegiet under rubriken ”En annan syn på molntjänster” över teknik och funktion hos molntjänstleverantörerna Google och Microsoft. Google får betraktas som nästan standard i svenska skolor idag sa Daniel. Google Classroom verkar vara en tjänst utan konkurrens idag. Ur lagstiftningsperspektiv torde det vara låg risk att hemliga uppgifter förekommer men känsliga personuppgifter är mer troligt. Daniel menade att Office365 är en naturlig fortsättning för de som har en fullskalig Microsoftmiljö och inte kan välja något annat samt inte heller har krav på egen lagring. Risk finns här för att hemliga uppgifter förekommer (förutom känsliga personuppgifter). Vi fick också en analys efter Transportstyrelsen och troliga kommande scenarion från lagstiftaren nationellt och på EU-nivå. Marknadssituationen analyserades. Daniel slog fast att utan informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys och övrig hemläxa blir molnresan skakig och besvärlig. Lagstiftning som man måste ha koll på är OSL, GDPR och arkivlagen.

Ta del av samtliga presentationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det framfördes mycket mer från podiet som inte ryms i referatet. Men dagen gick i ett rasande tempo och trots tempot hade vi en engagerad diskussion och dialog. Känslan var att det är inte en sanning som gäller utan att kommunernas förhållande till molntjänster måste mejslas ut i en gemensam dialog och ett fortsatt erfarenhetsutbyte. Med det i bagaget tackade vi varandra och for hem var och en till sitt.


Deltagare engagerad i diskussion och dialog
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785